Politie logo
CONTACTEER DE POLITIE

Organisatie

Het kloppend hart van Politie Antwerpen bestaat uit twee operationele directies: de directie operaties en de directie regio- en fenomeenpolitie. Zij staan dagelijks in voor de veiligheid in de stad.

De directie operaties is verantwoordelijk voor de interventiewerking, openbare orde en voor het beheer van de operationele steundiensten. De andere basisfunctionaliteiten van politie zijn samengebracht onder de directie regio- en fenomeenpolitie. Regiopolitie organiseert de onthaal- en wijkwerking. Fenomeenpolitie behartigt recherche, nazorg en verkeer.

Deze operationele directies krijgen ondersteuning van vier directies: HRM, FILOG, ICT en ILP. Zij leveren de noodzakelijke grondstoffen om onze operaties op het terrein draaiende te houden. Hiertoe rekenen we alle personele, financiële, logistieke, IT- en informatiemiddelen. Zij vormen de kritieke succesfactoren van onze organisatie.

Aan de top van onze organisatie staan de korpschef, de adjunct-korpschef en het hoofdcommissariaat. Zij worden versterkt door drie afdelingen: INTEL, kwaliteitszorg en communicatie. Deze vormen de katalysator voor de reeds aanwezige intelligence-, communicatie-, informatie- en integriteitsprocessen binnen de andere directies.