Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Organisatie

De directie operaties vormt het kloppend hart van Politie Antwerpen. De medewerkers van deze directie staan dagelijks in voor de veiligheid in de stad. Zij laten zich sturen door de informatie die wordt vergaard door de directie intelligence led policing (ILP).

De directie operaties is verantwoordelijk voor de interventiewerking, openbare orde en voor het beheer van de operationele steundiensten. Daarnaast behartigen de medewerkers ook de andere basisfunctionaliteiten van politie, namelijk recherche, verkeer, nazorg, onthaal en wijkwerking.

De directie intelligence led policing (ILP) is verantwoordelijk voor de analyse van informatie en de verrijking tot intelligence. Daarbij ligt de focus deels op de interne werking van de politiezone. Anderzijds werkt de directie rond de operationele, tactische en strategische beeldvorming en analyse van criminaliteit, overlast en onveiligheid. 

Deze operationele directies krijgen ondersteuning van drie directies: HRM, FILOG en ICT. Zij leveren de noodzakelijke grondstoffen om onze operaties op het terrein draaiende te houden. Hiertoe rekenen we alle personele, financiële, logistieke en IT-middelen. Zij vormen de kritieke succesfactoren van onze organisatie.

Aan de top van onze organisatie staan de korpschef, de adjunct-korpschef en de directie strategische werking.

Zij worden versterkt door drie afdelingen: INTEL, kwaliteitszorg en communicatie. Deze vormen de katalysator voor de reeds aanwezige intelligence-, communicatie-, informatie- en integriteitsprocessen binnen de andere directies.

Organogram

Hier kan je het organogram van Politie Antwerpen bekijken. De schematische weergave van onze organisatie gaat niet volledig in detail. Enkel directies en afdelingen komen erin aan bod.

Directie operaties

De directie operaties is verantwoordelijk voor alle basisfunctionaliteiten van politie: interventie, openbare orde, recherche, nazorg, verkeer, onthaal en wijkwerking. Aan het roer staat hoofdcommissaris Carlo Neyt.

Directie intelligence led policing

De directie ILP zorgt ervoor dat onze fenomeen-, gebieds- of persoonsgerichte acties volledig gestoeld zijn op intelligence oftewel geanalyseerde, actiegerichte informatie.

Ondersteunende directies

Drie ondersteunende directies zijn verantwoordelijk voor het afleveren van de noodzakelijke grondstoffen om de productielijn van Politiezone Antwerpen draaiende te houden.

Hoofdcommissariaat

Politiezone Antwerpen staat onder leiding van korpschef Serge Muyters. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid en het zonaal veiligheidsplan.

INTEL, kwaliteitszorg en communicatie

De korpschef en zijn hoofdcommissariaat worden versterkt met drie afdelingen die fungeren als katalysator voor de aanwezige intelligence-, communicatie-, kwaliteits- en integriteitsprocessen binnen PZA.