Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

INTEL, kwaliteitszorg en communicatie

De korpschef en zijn hoofdcommissariaat worden versterkt met drie afdelingen die fungeren als katalysator voor de aanwezige intelligence-, communicatie-, kwaliteits- en integriteitsprocessen binnen Politiezone Antwerpen.

INTEL

De afdeling INTEL, onder leiding van commissaris Bart Daems, is een acroniem voor inlichtingen of informatie, terrorisme, extremisme en liaison. De afdeling bestaat uit vier diensten:

 • Bestuurlijke recherche
 • Gespecialiseerd onderzoek
 • Analyse en beeldvorming
 • Centrale informantenwerking

Kwaliteitszorg

De afdeling kwaliteitszorg, met aan het roer adviseur Vinciane Pötgens, bundelt de staffuncties en diensten die rechtstreeks en onrechtstreeks te maken hebben met het kwaliteitsbeheer van de organisatie:

 • Audit (commissaris Thomas Wauters en adviseur Anja De Bruyn)
 • Operationele conflicthantering (commissaris Willy Van Dal)
 • Intern toezicht, onder leiding van commissaris Nancy Vleeschouwer
 • Klantenmanagement, onder leiding van commissaris Renilde Rens
 • Juridische dienst, onder leiding van adviseur Jürgen Devoght
 • Data protection office, onder leiding van adviseur Nele Krols
 • Diversiteit, onder leiding van commissaris Kristof De Busser
 • Welzijn op het werk (met de teams 'preventie en bescherming' en ‘lokaal stressteam'), onder leiding van adviseur Debby Windey

Communicatie

De afdeling communicatie zorgt voor een verdere stroomlijning van de interne en externe communicatie van het korps. Haar taak bestaat erin via diverse kanalen de consistentie van onze communicatieboodschappen te bewaken. Afdelingshoofd is adviseur Sven Lommaert.