Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Directie intelligence led policing

De directie ILP zorgt ervoor dat onze fenomeen-, gebieds- of persoonsgerichte acties volledig gestoeld zijn op intelligence oftewel geanalyseerde, actiegerichte informatie.

Deze nieuwe directie is samengesteld uit een business intelligence center (BIC) en een operational intelligence center (OIC). Terwijl het BIC zich toelegt op het verwerken en analyseren van data met betrekking tot de interne politiewerking en haar onderliggende processen, zal het OIC veeleer een externe kijk hanteren en zich toespitsen op de verwerking en analyse van data rond criminaliteit, overlast en onveiligheid.

Directeur ILP is hoofdcommissaris Koen Van Steenwinckel.

Medewerkers ILP