Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Buurtinformatienetwerk

Ook jij kan meewerken aan het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in je wijk of straat. Je kan zelf een BIN oprichten of lid worden van een bestaande BIN in je buurt.

BIN voor bewoners

Een overzicht van alle buurtinformatienetwerken voor bewoners op het grondgebied van de stad Antwerpen.

BIN-Z voor handelaars

Een overzicht van alle buurtinformatienetwerken voor handelaars op het grondgebied van de stad Antwerpen.

Wat is een BIN?

Een BIN, of buurtinformatienetwerk, is een structurele samenwerking tussen buurtbewoners en politie, die elkaar op de hoogte houden van wat er gebeurt in de buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel.

Aan het hoofd van een BIN staan een coördinator (een verkozen buurtbewoner) en een mandataris van de lokale politie. Zij organiseren en evalueren de werking ervan op regelmatige tijdstippen.

Hoe werkt het?

  • Als een BIN-lid een verdachte situatie of gedrag (bijvoorbeeld diefstal) opmerkt in de buurt, verwittigt en informeert hij of zij de politie.
  • De politie gaat na wat er aan de hand is. Ze kan een patrouille sturen en/of een BIN-bericht versturen naar alle leden. Een BIN-bericht wordt verspreid via telefoon.
  • De BIN-leden verwittigen de politie als ze de verdachte(n) opmerken.

Zo kan de politie gericht interventiepa­trouilles aansturen om de verdachte(n) op te sporen. Nadien kan ze feedback geven aan de BIN-coördinator en/of de BIN-leden.

Wat is een BIN-Z?

Een BIN-Z, of buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers, werd speciaal in het leven geroepen voor uitbaters van winkels of horecazaken, dokter, apothekers …

Het systeem is hetzelfde, alleen geven zij op die manier bijvoorbeeld signalementen van winkeldieven door, terwijl bij de gewone BIN’s de nadruk meer ligt op het voorkomen van woninginbraken.

Nieuw: de BIN Taxi

Recent werd in Antwerpen de eerste BIN Taxi van ons land opgestart. Dit is geen gewoon buurtinformatienetwerk zoals we kennen in veel wijken in Antwerpen. Deze BIN strekt zich uit over het hele stadsgebied.

Taxichauffeurs hebben een goede voeling met wat er leeft in de stad. Met hun uitgebreide sociale contacten kunnen ze de politie veel informatie bezorgen over wat er leeft in de stad.

Oprichten, toetreden, verlaten

Wil je toetreden tot een buurtinformatienetwerk? Ben je verhuisd en wil je niet langer berichten krijgen van je oude netwerk? Is er nog geen BIN actief in jouw buurt en wil je er één opstarten? Maak gebruik van het e-loket.