Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Hoofdcommissariaat

Politiezone Antwerpen staat onder leiding van korpschef Serge Muyters. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid en het zonaal veiligheidsplan. Bij afwezigheid wordt de korpschef vervangen door de adjunct-korpschef, hoofdcommissaris Glenn Verspeet.

De korpschef wordt aangewezen door de koning op voordracht van de gemeenteraad voor een periode van vijf jaar. Deze termijn kan met vijf jaar verlengd worden. Hij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het politiekorps en de uitvoering van het beheer van dit korps.

Burgemeester

De korpschef oefent zijn bevoegdheden uit onder gezag van de burgemeester. Hij brengt de burgemeester zo snel mogelijk op de hoogte over alles wat het korps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat. Hij licht hem ook in over de initiatieven die de politie wil nemen in het kader van het zonale veiligheidsbeleid. Hij brengt elke maand verslag uit aan de burgemeester over de werking van het korps. Hij houdt hem ook op de hoogte van klachten van buitenaf aangaande de werking of het optreden van de politie.

Directie strategische werking

De korpschef vormt samen met de adjunct-korpschef de leiding van de organisatie. Hij wordt bijgestaan door de directie strategische werking onder leiding van hoofdcommissaris Johan Hegge, die de korpschef vertegenwoordigt op vergaderingen en overlegplatformen. De directie is verantwoordelijk voor de opmaak van het bestuursakkoord, het zonaal veiligheidsplan en de vele actieplannen die daaruit ontstaan en de opvolging van de Europese projecten.

Biografie Serge Muyters

 • Korpschef
  Politiezone Antwerpen
  2012 - nu
 • Directeur operaties/adjunct-korpschef
  Politiezone Antwerpen
  2003 – 2012
 • Afdelingschef West
  Politiezone Antwerpen
  2000 – 2003
 • Wijkofficier City
  Politiezone Antwerpen
  1997 – 2000
 • Medewerker Politieschool Antwerpen
  Politiezone Antwerpen
  1993 – 1997
 • Medewerker interventie
  Politiezone Antwerpen
  1990 – 1993