Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Toegankelijkheid

Politiezone Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met het Vlaamse bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese richtlijn 2016/2102 is omgezet. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.politieantwerpen.be.

Iedereen moet de informatie op politieantwerpen.be eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de vooropgestelde richtlijnen.

Nalevingsstatus

De website voldoet niet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA. De eisen waaraan niet is voldaan en de vrijstellingen worden hieronder genoemd.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden: niet-naleving van de wetgeving.

 • Criterium 1.1.1 Niet-tekstuele content:
  Sommige afbeeldingen hebben geen correcte alternatieve beschrijving voor blinden en slechtzienden.
 • Criterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen):
  Podcasts zijn niet voorzien van een transcript.
 • Criterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen):
  Niet alle video's zijn voorzien van ondertiteling voor doven en slechthorenden in het Nederlands.
 • Criterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen):
  Video's zijn niet voorzien van audiodescriptie voor blinden en slechtzienden.
 • Criterium 1.3.1 Info en relaties:
  Kopniveaus hebben een onlogische volgorde en radiobuttons zijn niet correct gegroepeerd in de code.
 • Criterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input:
  Formuliervelden die persoonlijke informatie vragen hebben geen autocomplete-attributen waardoor de browser of een passwordmanager ze niet automatisch kan invullen.
 • Criterium 1.4.1 Gebruik van kleur:
  Er wordt enkel kleur gebruikt in de afsprakenkalender om beschikbare dagen te markeren.
 • Criterium 1.4.3 Contrast (minimum):
  Sommige tekst scoort onvoldoende op contrast.
 • Criterium 1.4.10 Reflow:
  Sommige tekst wordt afgesneden bij vergroting via de browser.
 • Criterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content:
  Sommige niet-tekstuele elementen zoals de focusindicator scoren onvoldoende op contrast.
 • Criterium 2.4.1 Blokken omzeilen:
  Er is geen skiplink voor toetsenbordgebruikers om de navigatie over te slaan en direct naar de inhoud te springen.
 • Criterium 2.4.4 Linkdoel (in context):
  Het doel van een link is niet altijd af te leiden uit de linktekst of zijn context (bijvoorbeeld "lees meer").
 • Criterium 2.4.5 Meerdere manieren:
  Er is geen sitemap of zoekfunctie.
 • Criterium 2.4.7 Focus zichtbaar:
  De focusindicator is niet altijd zichtbaar, bijvoorbeeld in de cards component.
 • Criterium 3.1.1 Taal van de pagina:
  De taal van de pagina's is niet correct ingesteld.
 • Criterium 3.1.2 Taal van onderdelen:
  De verborgen inhoud voor screenreaders is Engelstalig en niet voorzien van een taal-attribuut.
 • Criterium 3.3.1 Foutidentificatie:
  Er zijn geen tekstuele foutmeldingen in sommige formulieren.
 • Criterium 3.3.2 Labels of instructies:
  De datumkiezer bij het maken van een afspraak heeft geen instructies.
 • Criterium 3.3.3 Foutsuggestie:
  Er zijn geen suggesties bij verkeerd ingevulde formuliervelden.
 • Criterium 4.1.1 Parsen:
  De website bevat HTML-validatiefouten met betrekking tot toegankelijkheid.
 • Criterium 4.1.2 Naam, rol, waarde:
  De website bevat elementen met een incorrecte naam, rol of waarde waardoor ze niet correct worden voorgelezen worden door screenreaders.
 • Criterium 4.1.3 Statusberichten:
  Het cookie dialoogvenster is onterecht gemarkeerd als statusbericht in de code.
 • Pdf-bestanden:
  Pdf's of andere downloadbare bestanden voldoen niet aan de WCAG-criteria.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 23/05/2022 en gebaseerd op een beoordeling door een onafhankelijk gecertificeerd web accessibility specialist bij Five Oaks. De verklaring is voor het laatst herzien op 04/10/2022.

Compatibiliteit met browsers en ondersteunende technologieën

Deze website is gemaakt om compatibel te zijn met de meeste gangbare ondersteunende technologieën voor toegankelijkheid. 

Om politieantwerpen.be optimaal te kunnen ervaren, beschik je best over de nieuwste versie van je browser. Bij oudere versies zal de website er mogelijk anders uitzien of zullen bepaalde functionaliteiten niet werken. Bij zeer oude browsers wordt surfen zelfs onveilig.

De meeste browsers voorzien de mogelijkheid om nieuwe versies automatisch te laten bijwerken. Dit bevelen we aan zodat eventuele veiligheidsproblemen zo snel als mogelijk op je toestel verholpen worden.

Zowel voor smartphones en tablets als voor desktop en laptop zorg je er best voor dat je over de meest recente software-update beschikt van het besturingssysteem.

Politieantwerpen.be werkt optimaal op de meest recente versies van onderstaande browsers. Je kan op de links klikken om te bekijken hoe je de nieuwste versie kunt downloaden.

Desktop en laptop (Windows 10 of Apple macOS): 

Smartphone en tablet (Android of Apple iOS): 

Technische specificaties

De toegankelijkheid van de website is afhankelijk van volgende technologieën. De toegankelijkheid kan gegarandeerd worden als je toestel deze technologieën ondersteunt:

 • HTML
 • JavaScript
 • CSS
 • ARIA

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van de richtlijnen te bevorderen:

 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons intern beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.

Toegankelijkheid pdf-documenten

Er staan pdf's op deze website die niet volledig aan de richtlijnen voldoen. Heb je nood aan een toegankelijke versie van dit bestand, vraag het dan aan via pz.antwerpen.communicatie@police.belgium.eu. Wij engageren ons om een toegankelijke versie te bezorgen.

Feedback en contactgegevens

Heb je opmerkingen of ervaar je toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten. Maak hiervoor gebruik van het formulier in ons e-loket. Je kan ook mailen naar pz.antwerpen.communicatie@police.belgium.eu of bellen naar de afdeling communicatie op het nummer 03 347 53 45.

Handhavingsprocedure

Ben je niet of onvoldoende geholpen? Dan kan je dit melden bij de dienst klantenmanagement. Ben je uitgepraat met de politie? Dan kan je terecht bij de ombudsvrouw. Zij behandelt je melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vind je op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.