Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Ondersteunende directies

Drie ondersteunende directies zijn verantwoordelijk voor het afleveren van de noodzakelijke grondstoffen om de productielijn van Politiezone Antwerpen draaiende te houden.

Directie HRM

De directie HRM (human resource management) staat in voor het dagelijks personeelsbeleid en het participeren en faciliteren in de hr-gerelateerde projecten van het bestuursakkoord. De directie wordt georganiseerd rond drie kerntaken: talent management, welzijn en geïntegreerd personeelsbeheer. Adviseur Corinne Scoyer staat aan het hoofd van deze directie.

Medewerker HRM schudt inspecteur de hand
Medewerker technische bijstand

Directie financiën en logistiek

De directie financiën en logistiek is verantwoordelijk voor zowel de financiële als de logistieke ondersteuning van Politie Antwerpen. De directie FILOG is georganiseerd rond de domeinen financiën, supply chain (aankoop, magazijn en technische bijstand) en facility (vastgoed, exploitatie en voertuigen). Directeur is adviseur Naomi Van Loon.

Directie informatie- en communicatietechnologie

De directie ICT (informatie en communicatietechnologie) heeft een strategische positie en rol binnen de Antwerpse politie. Ze bestaat uit drie entiteiten: de service desk, operationele technologie en systeembeheer. Daarnaast is er nog de projectwerking en het FOCUS-programma. Adviseur Maarten Torfs verzorgt de leiding van deze directie.

Medewerker ICT