Politie logo
CONTACTEER DE POLITIE

Directie operaties

De directie operaties is de eerste belangrijke operationele zuil en staat onder leiding van hoofdcommissaris Jo De Geest. De directie werd opgesplitst in drie afdelingen: interventie, operationele steun en openbare orde.

Interventie

Deze afdeling is verantwoordelijk voor:

 • Noodhulp: verantwoordelijk voor alle dringende hulpverlening op het terrein (101), inclusief verkeersinterventie. Dankzij de mobiles offices kunnen de interventiecollega's een deel van hun administratieve taken op het terrein afwerken. De nieuwe centrale gerechtelijke afhandeling doet de rest.
 • Gerechtelijke opvolging
 • Dispatch

Al deze collega's werken in 12-urendiensten. Afdelingshoofd interventie is commissaris Willem Willemsens.

Operationele steun

De afdeling operationele steun staat in voor het uitvoeren van de ordehandhaving en de korpsacties in het kader van het zonaal veiligheidsplan. Ze stelt ook een uitgebreid aanbod aan gespecialiseerde diensten ter beschikking van Politiezone Antwerpen. Hoofdcommissaris Tom Daelemans staat aan het hoofd van deze afdeling. Ze valt uiteen in:

 • De mobiele eenheid (ME), met hieronder ook het hondenteam, het fototeam en het team gerechtshoven en overbrengingen (GEOV) dat instaat voor de bewaking en het transport van arrestanten en gedetineerden
 • De probatie-eenheid (PE)
 • De arrestatie-eenheid (AE)
 • Het Orida-fietsteam
 • De dienst geweldbeheersing, de sportinfrastructuur en de schietstand
 • De dienst DIA/ISRA die actief is in de diamantwijk
 • Het amigo-team, verantwoordelijk voor de bewaking van het cellencomplex op de Noorderlaan
 • Het sporenteam

Openbare orde

De afdeling openbare orde, onder leiding van commissaris Anke Van Cleemput, verleent adviezen in het kader van evenementen en staat in voor de voorbereiding, de coördinatie en het faciliteren van ordediensten bij evenementen en manifestaties. De afdeling bestaat uit:

 • Team evenementen: bepaalt de maatregelen en inzet van personeel en middelen tijdens evenementen en zorgt tijdens ordediensten voor een vlot en veilig verloop van het event. 
 • Team voetbal: staat in voor alles rond voetbal en veiligheid en werkt nauw samen met de Pro League en de verschillende Antwerpse voetbalclubs. De medewerkers bieden ondersteuning bij elk voetbalevenement dat een impact kan hebben op de openbare orde in de stad.