Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Directie operaties

De directie operaties is verantwoordelijk voor alle basisfunctionaliteiten van politie: interventie, openbare orde, recherche, nazorg, verkeer, onthaal en wijkwerking. Aan het roer staat hoofdcommissaris Carlo Neyt.

Interventie

 • Noodhulp: verantwoordelijk voor alle dringende hulpverlening op het terrein (112), inclusief verkeersinterventie. Dankzij de mobiles offices kunnen de interventiecollega's een deel van hun administratieve taken op het terrein afwerken. De nieuwe centrale gerechtelijke afhandeling doet de rest.
 • Gerechtelijke opvolging
 • Dispatch

Al deze collega's werken in 12-urendiensten. De leiding is in handen van hoofdcommissaris Willem Willemsens.

Operationele steun

Operationele steun, met aan het hoofd commissaris Koen Claus, staat in voor het uitvoeren van de ordehandhaving en de korpsacties in het kader van het zonaal veiligheidsplan. Verder stellen de medewerkers een uitgebreid aanbod aan gespecialiseerde diensten ter beschikking van Politiezone Antwerpen.

 • De mobiele eenheid (ME), met hieronder ook het hondenteam, het fototeam en het team gerechtshoven en overbrengingen (GEOV) dat instaat voor de bewaking en het transport van arrestanten en gedetineerden
 • De probatie-eenheid (PE)
 • De arrestatie-eenheid (AE)
 • Het Orida-fietsteam
 • De dienst geweldbeheersing, de sportinfrastructuur en de schietstand
 • De dienst DIA/ISRA die actief is in de diamantwijk
 • Het amigo-team, verantwoordelijk voor de bewaking van het cellencomplex
L: interventie-inspecteur - R: medewerkers van de arrestatie-eenheid

Openbare orde

Openbare orde, onder leiding van hoofdcommissaris Anke Van Cleemput, verleent adviezen in het kader van evenementen en staat in voor de voorbereiding, de coördinatie en het faciliteren van ordediensten bij evenementen en manifestaties.

 • Team evenementen: bepaalt de maatregelen en inzet van personeel en middelen tijdens evenementen en zorgt tijdens ordediensten voor een vlot en veilig verloop van het event.
 • Team voetbal: staat in voor alles rond voetbal en veiligheid en werkt nauw samen met de Pro League en de verschillende Antwerpse voetbalclubs. De medewerkers bieden ondersteuning bij elk voetbalevenement dat een impact kan hebben op de openbare orde in de stad.

Lokale recherche en nazorg

Een greep uit de operationele diensten:

 • Drugs/KALI
 • Personen (diefstallen met geweld of gewapenderhand, relationele immigratiefraude, geweld, verdwijningen en zeden)
 • Eigendommen (woninginbraken, diefstallen met verzwarende omstandigheden, heling, gauwdiefstallen en internetcriminaliteit)
 • Jongerencriminaliteit
 • Leefmilieu (huisjesmelkerij, geluid, kansspelen, private bewaking, dierenwelzijn, humane doping, milieumisdrijven, illegale geneeskunde en namaak)
 • Ecofin (faillissementsmisdrijven, witwassen, oplichting, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschriften met gebruik van vennootschappen)
 • Lokale computer crime unit (LCCU)

De dienst jeugd, gezin en nazorg verdient een extra woordje verduidelijking. Je vindt er:

 • Speurders die de gerechtelijke onderzoeken doen naar feiten waarvan minderjarigen slachtoffer zijn
 • Team intrafamiliaal geweld
 • Team slachtofferzorg: maatschappelijk assistenten die instaan voor de dagelijkse opvolging van slachtoffers
 • De sociale dienst: maatschappelijk assistenten die - samen met de politie - onderzoeken doen naar de leefomstandigheden van minderjarigen

De leiding van de lokale recherche en nazorg is in handen van commissaris Tom Hoyberghs. 

L: openbare orde aan het werk tijdens een optocht - R: een speurder van de lokale recherhce tijdens een zoekactie langs de waterkant

Verkeer

Verkeer houdt zich voornamelijk bezig met het optimaliseren van de verkeersveiligheid. Je vindt er specialisten die een doorgedreven opleiding hebben genoten en die bijzondere middelen kunnen inzetten om hun taak uit te voeren. Commissaris David Wauters staat aan het hoofd.

Regiopolitie

De regiopolitie, onder leiding van hoofdcommissaris Patrick Van Hoof, heeft als belangrijkste taak de basisfuncties wijkwerking en politioneel onthaal in de verschillende wijken van de stad uit te voeren. Drugs, prostitutie, preventie, wapens en personen onder voorwaarden vallen ook onder deze pijler.

Conform het bestuursakkoord biedt Politiezone Antwerpen een betere maar ook gerationaliseerde onthaalservice aan. We mikken in de toekomst vooral op een uitbreiding van ons digitaal aanbod, zodat mensen van thuis uit aangiftes kunnen doen. Daardoor kan er heel wat meer blauw op straat voorzien worden.

L: motards van de verkeerspolitie op de baan - R: een onthaalmedewerker aan de balie van een kantoor