Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Gevonden: voorwerp

Als je een voorwerp vindt, breng je dat best binnen bij de politie. Wij doen al het mogelijke om het terug te bezorgen aan de eigenaar.

 

Je verwacht het misschien niet, maar er is een aparte wet gewijd aan de rechten en plichten die burgers hebben ten aanzien van verloren en gevonden voorwerpen. Als je iets vindt dan zijn daar wettelijke consequenties aan verbonden. Deze wet bepaalt overigens dat de gemeente/stad (en dus niet de politie) verantwoordelijkheid draagt voor de bewaring, de registratie en het beheer van verloren en gevonden voorwerpen.

Niet thuis bewaren

Je mag een gevonden voorwerp niet thuis bewaren. Het is verplicht om het over te maken aan het gemeentebestuur. Dit verloopt via de politie, die het gevonden voorwerp zo snel mogelijk aan het gemeentebestuur bezorgt. Je kan hiervoor een afspraak maken in een politiekantoor. Zo verlies je geen tijd in de wachtruimte aan het loket.

of

Website met weesfietsen

Op de website www.verlorenofgevonden.be plaatsen we foto’s van weesfietsen die op straat zijn opgehaald en naar een centraal depot zijn gebracht.