Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Medewerkerstevredenheid

Een handige verbinding met het thuisfront, een goede werk-privébalans en een aangename werkplek: het zijn allemaal factoren die de medewerkerstevredenheid van de politiemedewerkers ten goede komen.

Dit waren dan ook belangrijke elementen bij de keuze voor de ligging en de architectuur van het gebouw. Als werkgever willen we daar sterk op inzetten, ook naar potentiële kandidaten (employer branding).

Activiteitgericht werken

We kiezen bewust voor een gebouw dat uitnodigt om er te werken. De werkplekken zijn afgestemd op de activiteit die de medewerker uitoefent. Voor elke taak kies je de werkplek die daarvoor geschikt is. Denk maar aan concentratiewerkplekken, vergaderruimtes en informele gesprekshoeken. Ook de moderne sportinfrastructuur en het aantrekkelijk bedrijfsrestaurant dragen bij aan deze doelstelling.

Post X 

Projectontwikkelaar IRET voorziet op de site Post X een facilitair centrum dat diensten aanbiedt voor alle medewerkers die op de site werken. Denk maar aan restaurants, een supermarkt, een fitnesscentrum, een strijkdienst en zelfs kinderopvang. Je vindt er ook een fietsenstalling en bijbehorende douches. Die worden trouwens ook in het gebouw zelf voorzien. Zodat werknemers gestimuleerd worden om hun auto thuis te laten.

Politieplein in het mastergebouw