Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Noodzaak

Modern politiewerk betekent dat we meegaan met onze tijd. Ons werk heeft nooit een begin- of einduur gekend, maar meer dan ooit moet de politie altijd en overal beschikbaar en bereikbaar zijn. Daarom moeten we ons anders organiseren. Om meer politiemensen en middelen beschikbaar te hebben op straat.

Er zijn aanpassingen doorgevoerd in de structuur van Politiezone Antwerpen als organisatie. Er zijn nieuwe eenheden gevormd en er werden nieuwe technologieën ingevoerd. Denk maar aan het mobiele politiekantoor, om het werk nog effectiever en efficiënter te kunnen uitvoeren.

Brabo-werken

Politiezone Antwerpen ontwikkelde een nieuwe werkstijl: het Brabo-werken. Resultaatgericht, tijd- en plaatsonafhankelijk werken zijn sindsdien ingeburgerde begrippen.

De bouw van en de verhuis naar een nieuw mastergebouw vormen belangrijke mijlpalen om ook de vierde pijler van het Brabo-werken waar te maken: activiteitgericht werken.

Vier beweegredenen

Er zijn vier beweegredenen om onze werking te centraliseren in een mastergebouw: efficiëntie, medewerkerstevredenheid, flexibiliteit en kostenbeheersing.

Efficiëntie

Het nieuwe politiegebouw zal technologisch hoogwaardig zijn en helemaal klaar voor de meest moderne veiligheidstechnologie, zowel qua duurzaamheid als bezettingsgraad.

Medewerkerstevredenheid

Een handige verbinding met het thuisfront, een goede werk-privébalans en een aangename werkplek: het zijn allemaal factoren die de medewerkerstevredenheid van de politiemedewerkers ten goede komen.

Flexibiliteit

De samenleving verandert steeds sneller. Als politiekorps moeten we daar snel op kunnen inspelen. Denk maar aan de verhoogde inspanningen die politie de laatste jaren leverde in het kader van terrorisme.

Kostenbesparing

Een nieuw gebouw kost geld. In verschillende media werd al eerder het totale kostenplaatje gecommuniceerd: 292,5 miljoen euro. Dat bedrag omvat de bouwkost én de nodige onderhoudskosten.