Politie logo
CONTACTEER DE POLITIE

Doel

Het gebouw zal een centrale huisvesting bieden aan alle beleidsuitvoerende en beleidsondersteunende diensten van Politiezone Antwerpen.

Het onthaal en de wijkwerking vormen de uitzondering en blijven verspreid over de verschillende regio- en wijkkantoren. Politiezone Antwerpen voorziet ook een onthaalfunctie in het mastergebouw.