Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Doel

Het gebouw zal een centrale huisvesting bieden aan alle beleidsuitvoerende en beleidsondersteunende diensten van Politiezone Antwerpen.

Het onthaal en de wijkwerking vormen de uitzondering en blijven verspreid over de verschillende regio- en wijkkantoren. Politiezone Antwerpen voorziet ook een 24/7-onthaalfunctie in het mastergebouw. 

Onthaalkiosken in het mastergebouw