Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Vrijwilligers bewakingsopdracht aanmelden

Als je vrijwilligers inzet voor een bewakingsopdracht in het kader van een evenement of een occasionele dansgelegenheid, ben je verplicht toestemming te vragen.

 

Je aanvraag moet minstens 14 dagen voor de aanvang van het evenement aan de politie worden bezorgd. Opgelet: dit formulier is geen toelating. Het is een aanvraag voor toestemming van de burgemeester voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten. Hij verleent die enkel als de vrijwilligers aan volgende voorwaarden voldoen.

of

Voorwaarden

Door deze aanvraag in te vullen, verklaar je in eer en geweten dat de vrijwilligers die je opgeeft:

  • De taak van vrijwilliger slechts zelden uitoefenen.
  • De voorbije vijf jaar niet actief waren als politieambtenaar, privédetective of wapenhandelaar.
  • Allen lid zijn van of een aanwijsbare band hebben met de organiserende vereniging.
  • Tenminste 18 jaar oud zijn.
  • Niet beschikken over een identificatiekaart als bewakingsagent, geen deel uitmaken van een bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst.
  • Enkel worden ingeschakeld voor persoonscontrole.
  • Hiervoor geen vergoeding ontvangen: niet in geld, noch in natura.