Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Belediging

Ben je slachtoffer van beledigingen, seksuele straatintimidatie, laster, eerroof of een lasterlijke aangifte? Dan kan je aangifte doen bij de politie. Maak hiervoor een afspraak in een politiekantoor. Zo verlies je geen tijd in de wachtruimte aan het loket.

of

Belediging

Hoewel ze kunnen schokken, verontrusten of kwetsen, vallen veel uitlatingen of beledigingen onder de vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid is echter niet grenzeloos. In de volgende vier situaties kunnen openbare beledigingen of uitlatingen wel degelijk strafbaar zijn.

  • De openbare belediging gebeurt via tekst of beelden. Enkel en alleen de persoon die persoonlijk werd beledigd, kan een klacht indienen.
  • De mondelinge beledigingen zijn gericht aan openbare gezagsdragers zoals politieagenten of rechters.
  • De dader zet doelbewust en in het openbaar anderen aan tot discriminatie, haat, geweld of segregatie.
  • Het gaat om belaging of stalking. Ben je slachtoffer van stalking? Lees dan verder op deze pagina.

Seksuele straatintimidatie

Uitgescholden worden voor hoer, nagesist, achtervolgd worden of herhaaldelijk en agressief gevraagd worden of je seks wil. Mensen worden regelmatig, soms dagelijks, geconfronteerd met straatintimidatie. Seksuele intimidatie lijkt voor sommigen misschien onschuldig, maar het kan zeer bedreigend aanvoelen, zeker als het herhaaldelijk gebeurt. Het maakt zelfs dat slachtoffers van seksuele straatintimidatie bepaalde gebieden vermijden, zich anders gaan kleden of simpelweg niet meer ontspannen over straat kunnen lopen. Dit staat haaks op onze normen en waarden in deze samenleving en is strafbaar.

Laster

Laster is het kwaadspreken over een ander. Specifiek wordt er leugenachtige kwaadsprekerij mee bedoeld die als doel heeft om iemand in zijn eer, zijn goede naam of zijn aanzien tegenover anderen te beschadigen. Er is sprake van laster als iemand zonder bewijs een ander kwaadwillig beschuldigt van een bepaald feit (dat zijn eer kan krenken of hem aan de openbare verachting kan blootstellen). Een voorbeeld: iemand beschuldigt een persoon van pedofilie terwijl er absoluut geen bewijs voorhanden is.

Eerroof

Eerroof is een vorm van aanranding van de eer of goede naam. Er is sprake van eerroof als iemand kwaadwillig, in het openbaar en zonder wettelijk bewijs een ander beschuldig van een strafbaar feit waarvan het bewijs niet geleverd kan of mag worden. Een voorbeeld: iemand beschuldigt een persoon van diefstal, maar het wettelijke bewijs daarvan is niet meer te leveren omdat de zaak verjaard is.

Lasterlijke aangifte

Er is sprake van lasterlijke aangifte wanneer iemand valse aangifte doet van verzonnen feiten met de bedoeling de andere persoon schade te berokkenen. Een voorbeeld: de ex-partner die klacht neerlegt voor slagen en verwondingen of verkrachting, zodat hij of zij het hoederecht van de kinderen kan opeisen.