Politie logo
CONTACTEER DE POLITIE

Stalking

Valt iemand je stelselmatig lastig door je te achtervolgen, veelvuldig op een hinderlijke manier te contacteren of je te bedreigen? Dan ben je slachtoffer van stalking of belaging.

 

Van stalking kan je geen online aangifte doen, omdat de dader gekend is. Maak hier een afspraak om aangifte te doen in een politiekantoor. Zo verlies je geen tijd in de wachtruimte aan het loket. Breng, indien mogelijk, bewijsstukken mee zoals (scherm)afdrukken, e-mails of berichten.

Strafbaar

Stalking kan strafbare feiten inhouden of tot strafbare feiten leiden, zoals vandalisme, laster, smaad, mishandeling of bedreiging. In veel, wellicht zelfs de meeste gevallen, gaat het om feiten die op zichzelf genomen niet strafbaar zijn, zoals het toesturen van cadeaus, achtervolgen, bespieden, opbellen of schrijven en e-mailen.

Nood aan een gesprek?

Stalking kan je bang, onzeker of wantrouwig maken. Dat is normaal. Stalking stop je meestal niet door het te negeren. Doe dus zeker aangifte: zo kan de politie actie ondernemen om de stalker te stoppen. Behoefte aan een gesprek? Neem contact op met onze dienst slachtofferzorg.

of