Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Wat doet je wijkagent?

Elke buurt heeft een eigen wijkagent. Hij of zij draagt altijd een politie-uniform en verplaatst zich te voet, met de fiets of de bromfiets. Een wijkagent houdt zich dagelijks bezig met heel specifieke, wijkgebonden taken.

Een wijkagent onderhoudt nauwe contacten met de buurt. Hij of zij treedt bemiddelend op en is zichtbaar aanwezig in de wijk. Een wijkagent staat in voor de uitvoering van administratieve en gerechtelijke opdrachten zoals:

 • Controleren van adresveranderingen, nazicht verblijf ...
 • Signaleren van incidenten in de wijk
 • Bijstand verlenen aan gerechtsdeurwaarders en notarissen
 • Aanwezig zijn bij manifestaties in de wijk
 • Toezicht uitoefenen op het naleven van de algemene bestuurlijke politieverordeningen
 • Bemiddelen bij conflicten, melden van probleemsituaties
 • Onderhouden van contacten met bewoners en met organisaties
 • Informeren van andere diensten binnen onze organisatie
 • Onderhouden van contacten met andere partners in de wijk
 • Indien nodig opstellen van gerechtelijke processen-verbaal
 • Uitvoeren van gerechtelijke opdrachten
 • Participatie in wijk- en dorpszaken
 • Informatieonderzoek op vraag van externe partners
 • Partner in overlegmomenten binnen de wijk
 • Opstellen van wapenvergunningsverslagen

Je kan je wijkagent opzoeken via de startpagina. Tik in het zoekveld op het kaartje een Antwerpse straatnaam. Vermeld ook een huisnummer want in extra lange Antwerpse straten zijn soms verschillende wijkagenten aan het werk.