Politie logo
CONTACTEER DE POLITIE

Oorzaak overlast

Welke overlast gaat gepaard met het gebruik van lachgas?

Het gebruik van lachgas in groep gaat vaak gepaard met lawaai en zwerfvuil, als de gebruikte patronen of ballonnen worden achtergelaten.

Het gebruik van lachgas in het verkeer kan tot gevaarlijke situaties leiden (verwardheid, duizeligheid, concentratieverlies …). Gebruikers gaan zich vaak roekeloos gedragen na het gebruik van lachgas en verliezen de controle over het stuur.