Politie logo
CONTACTEER DE POLITIE

Veelgestelde vragen

Meer weten over cameratoezicht in Antwerpen? Dan ben je op deze pagina aan het juiste adres.

Pakkans stijgt

Met de inzet van camera's wil de stad Antwerpen de veiligheid op straat verhogen en de pakkans van daders vergroten. Met behulp van deze camera's zoekt de politie verdachte situaties of kan ze alert reageren op overtredingen. Politiezone Antwerpen voorkomt zo strafbare feiten en betrapt daders op heterdaad. Daders kunnen ook sneller worden gelokaliseerd en opgepakt. Stadsdiensten op het terrein kunnen dankzij de camera's nog gerichter worden aangestuurd om overlast te bestrijden. De inzet van camera's zorgt ook voor een ontradend effect.

Beelden als bewijs

Daarnaast worden camerabeelden ook gebruikt om personen die strafbare feiten hebben gepleegd te herkennen en te identificeren. Het bekijken en onderzoeken van de opgenomen beelden is vaak essentieel.

In alle discretie

Enkel politiemedewerkers en cameratoezichters van de dienst stadstoezicht van Stad Antwerpen mogen de camerabeelden bekijken en analyseren. Zij zijn specifiek opgeleid en werken volgens zeer strikte procedures. Deze personen hebben ook discretieplicht. Dit betekent dat ze deze informatie niet mogen delen met anderen.

Altijd van dienst

De camera’s werken altijd: 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Een speciaal team van politiemedewerkers kijkt ook live camerabeelden uit. Na een incident blijven de beelden nog een tijdlang beschikbaar.

Een maand lang opvraagbaar

Na 1 maand worden de beelden gewist, tenzij ze relevant zijn in een dossier of voor een onderzoek.

Respect voor je privacy

De wetgever stelt strenge eisen aan cameratoezicht op straat. Zo mag de privacy van de bewoners niet geschonden worden met deze camera's. Er wordt strikt op toegezien dat cameratoezicht enkel wordt gebruikt voor doeleinden die wettelijk bepaald zijn. De camera's worden niet gebruikt om in huizen, winkels of privédomein binnen te kijken.

Ook voor je veiligheid

Je werd slachtoffer van een misdrijf? Als het misdrijf onder het oog van een toezichtcamera van de stad gebeurde, zal Politiezone Antwerpen de beelden bekijken. Mogelijk kunnen we zo de daders in beeld brengen en opsporen. Op die manier kunnen we ook vermijden dat andere mensen slachtoffer worden van dezelfde dader.

Waarschuwingsborden

Politiezone Antwerpen zet verschillende soorten camera's in. Omdat we naast vaste camera's (zowel van het type bewakingscamera als ANPR) ook tijdelijk vaste camera's inzetten, mobiele camera's, bodycams en mobiele ANPR, kan je op het hele grondgebied van de stad Antwerpen door de politie worden gefilmd.

Het begin van een cameragebied wordt steeds aangeduid met een bord. Zo weet je altijd wanneer je een zone met camerabewaking betreedt. Op die manier geeft je ook stilzwijgend toestemming om camerabeelden te maken. De waarschuwingsborden staan opgesteld in een brede perimeter rond het cameragebied. Het telefoonnummer van de Blauwe Lijn staat erop vermeld, alsook de webgegevens van deze pagina.

Bodycam

De eerstelijnsdiensten van Politiezone Antwerpen zijn uitgerust met een bodycam. De bodycam wordt gebruikt in het kader van opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke politie. Bijvoorbeeld om de publieksstromen in realtime te observeren (crowdcontrol), om risico’s voor de openbare orde en veiligheid snel te detecteren en er gevat op te reageren of om welbepaalde situaties ontmijnen en uiteraard ook om misdrijven vast te stellen en de daders ervan op te sporen.

De bodycam staat steeds in stand-by modus en filmt niet permanent. Elke opname wordt steeds voorafgegaan door een mondelinge waarschuwing van de politieman die de bodycam draagt. Opnames kunnen gemaakt worden op de niet-besloten plaatsen, maar ook tijdens interventies op publiek toegankelijk besloten plaatsen (bv. stations, voetbalstadions, horeca-instellingen) of in niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen (bv. private woningen) en dit tijdens de duur van de interventie. Indien de opnames niet-relevant zijn in de context van bewijsvoering worden deze na 30 dagen verwijderd.

ANPR

ANPR-camera's (automatic number plate recognition of automatische nummerplaatherkenning) zijn camera's waarmee de politie automatisch nummerplaten kan lezen. Stad Antwerpen en Politiezone Antwerpen bouwen samen aan een ANPR-netwerk op het grondgebied. Dit situeert zich in ringen op het stadsgrondgebied. Politiezone Antwerpen gebruikt ANPR in uitvoering van haar opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, zoals bepaald in de wet op het politieambt, meer bepaald om:

 • Enerzijds in (nearly) realtime gecapteerde nummerplaten van passanten te correleren met lijsten, die afkomstig zijn van unieke bronnen en maatregelen bevatten die genomen moeten worden t.a.v. de gedetecteerde vervoermiddelen, hun inzittenden of mogelijke lading
 • Anderzijds retroactief in de technische gegevensbanken geregistreerde gegevens te bevragen, op voorwaarde dat dit operationeel gemotiveerd is en het noodzakelijk is voor de uitoefening van een welbepaalde opdracht (gebruik van search queries voor gerichte opsporingen). Volgende gegevens worden gecapteerd telkens wanneer een vervoermiddel een ANPR-camera voorbijrijdt:
  • De datum, het tijdstip en de precieze plaats van langsrijden van de nummerplaat;
  • Kenmerken van het voertuig dat verbonden is aan deze nummerplaat;
  • Foto van de nummerplaat (voorkant van het voertuig of achterkant);
  • Een foto van het voertuig;
  • In voorkomend geval, een foto van de bestuurder en van de passagiers.

Politiezone Antwerpen bewaart de gegevens voor 30 dagen.

Vragen?

Blijft je vraag onbeantwoord? Contacteer ons via gegevensbescherming.politie@politie.antwerpen.be.