Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Kinderen en jongeren

Buurtsport

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

GO! CLB

Stedelijk CLB

Vrij CLB De Wissel

Provinciaal centrum voor leerlingenbegeleiding

Eén gezin – één plan (1G1P)

Wijkcontactpunt 1G1P Antwerpen (2060)

Wijkcontactpunt 1G1P Antwerpen-Centrum (2000 en 2018) en Linkeroever

Wijkcontactpunt 1G1P Berchem en Borgerhout

Wijkcontactpunt 1G1P Deurne en Wommelgem

Wijkcontactpunt 1G1P Zuidrand (Hoboken, Kiel, Wilrijk)

Wijkcontactpunt 1G1P Merksem en Schoten

Wijkcontactpunt 1G1P Noordrand (Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Luchtbal en Stabroek)

Huis van het Kind

Jongerenadviescentrum (JAC)

Kind en Gezin

Team vrije tijd

Vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK)