Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Sociale dienst

De maatschappelijk assistenten van de sociale dienst van Politie Antwerpen doen onderzoek in gezinnen om na te gaan of er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie. Zij nemen geen politionele taken op zich zoals processen-verbaal opmaken, verhoren of arrestaties.

De medewerkers van de sociale dienst werken in opdracht van het parket jeugd en gezin om sociaal onderzoek te doen in jouw gezin. Reden voor een sociaal onderzoek zijn:

  • Een proces-verbaal
  • Een burgerlijke zitting
  • Een melding vanuit hulpverlening

Wat houdt een sociaal onderzoek in?

Het parket jeugd en gezin vraagt dat onze dienst een inschatting maakt van de situatie van de minderjarige(n). Ze gaan na of er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie. Dit doen ze door:

  • Nazicht van voorgaande feiten
  • (On)aangekondigd(e) huisbezoek(en)
  • Gesprekken op kantoor
  • Contacten met scholen
  • Contacten met hulpverlening (CLB, OCMW, Kind en Gezin …)

De maatschappelijk assistenten stellen een verslag op voor het parket jeugd en gezin. Hierin formuleren ze een advies. De eindbeslissing wordt genomen door het parket jeugd en gezin.

Doorverwijzing hulpverlening

Onze maatschappelijk assistenten proberen jou en je gezinsleden maximaal door te verwijzen naar de juiste hulpverlening. Je vindt alle contactgegevens op deze pagina's.

Algemeen

De belangrijkste algemene hulpverleningsorganisaties.

Kinderen en jongeren

Alle hulpverlening rond het thema 'Kinderen en jongeren'.

Relaties

Alle hulpverlening rond het thema 'Relaties'.

Welzijn

Alle hulpverlening rond het thema 'Welzijn'.

Juridisch advies

Alle hulpverlening rond het thema 'Juridisch advies'.

Migratie

Alle hulpverlening rond het thema 'Migratie'.