Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Klantenmanagement

Als je je tevredenheid over Politiezone Antwerpen, positief of negatief, met ons wilt delen, kan je contact opnemen met de dienst klantenmanagement.

Tussenkomen in conflictsituaties is een van de kerntaken van de politie. In een conflict is het altijd een uitdaging om alle betrokken partijen tevreden te stellen. Alleen al daarom is politiewerk van nature vaak het onderwerp van kritiek. Burgers zijn rechtstreeks betrokken. Hun tevredenheid over de interventie is per definitie subjectief en in sommige gevallen gebaseerd op foute inschattingen.

Niet-vrijwillig

Veel van onze 'klanten' komen op een niet-vrijwillige manier in contact met de politie omdat ze iets mispeuterd hebben. Het is moeilijk om te spreken in termen van klantentevredenheid als het gaat over burgers die na tussenkomst van de politie gestraft worden voor hun daden. Als iemand bijvoorbeeld het niet eens is met zijn arrestatie terwijl daar wél een wettelijke basis voor was, wordt deze klacht als ongegrond beschouwd. Wat we wel kunnen onderzoeken, is of de arrestatie correct verliep volgens de wettelijke modaliteiten.

Steeds complexer

Politiewerk wordt, onder meer als gevolg van een inflatie aan wet- en regelgeving, inhoudelijk steeds complexer. Dat maakt de opdracht niet eenvoudig en soms worden er wel eens fouten gemaakt. Vaak moeten politiemensen snel en in moeilijke situaties een beslissing nemen, soms met grote impact voor de betrokken burgers. De controle hierop gebeurt pas nadien en ver verwijderd van de actuele, vaak zwaar emotioneel geladen situatie.

Contacteer ons

De dienst klantenmanagement helpt je graag verder wanneer je klachten, opmerkingen of suggesties hebt over de werking van de Antwerpse politie en haar medewerkers. Maak hiervoor gebruik van het formulier in het e-loket. Je contacteert de dienst wanneer je het gevoel hebt dat je niet correct behandeld werd door onze medewerkers. Als het goed is, horen we het ook graag: je kan via ons ook een politiemedewerker feliciteren na een positief contact. 

Geen infolijn

De dienst klantenmanagement is geen algemene informatiedienst. De medewerkers behandelen geen verzoeken tot politietussenkomst. Hiervoor kan je contact opnemen met de Blauwe Lijn op het gratis nummer 0800 123 12.