Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Missie, visie en waarden

Onze missie: beschermen van onze vrijheid in een veilig Antwerpen. Onze visie: Politiezone Antwerpen is altijd, overal en vooruitstrevend betrokken bij onze stad. Bemiddelend waar het kan, daadkrachtig waar het moet.

Missie

Beschermen van onze vrijheid in een veilig Antwerpen.

Politie Antwerpen behoedt de veiligheid van iedereen in een integere en professionele omgang met de burger.

In een veilige stad beschermt Politie Antwerpen actief de rechten en vrijheden van ieder individu.

Visie

Politie Antwerpen is altijd, overal en vooruitstrevend betrokken bij onze stad. Bemiddelend waar het kan, daadkrachtig waar het moet.

Politie Antwerpen is altijd van dienst. Politiewerk kent geen begin- of einduur. Voor diegenen die ons nodig hebben, zijn we continu beschikbaar en bereikbaar. Afhankelijk van de situatie zijn we zichtbaar op het terrein, of juist niet. Maar we zijn er, overal.

Onze permanente aanwezigheid vormt de basis voor onze betrokkenheid. Betrokken bij de burgers die in Antwerpen wonen, opgroeien, werken, verblijven of gewoon op bezoek zijn. Iedereen kan altijd en overal op ons rekenen, net zoals wij ook op iedereen rekenen in ons streven naar een veilige stad.

Als Politie Antwerpen staan wij ook ten dienste van onze eigen mensen, die een betrokken werkgever mogen verwachten, in ruil voor hun eigen engagement.

We treden bemiddelend op waar het mogelijk is en daadkrachtig waar het noodzakelijk is.

Modern politiewerk is meegaan met de tijd. Politie Antwerpen wil het verschil maken en vooruitstrevend zijn in haar aanpak.

Waarden

Moedig

Optreden vereist moed en durf. Van politiemensen verwachten we dat ze lef tonen, actiegericht en weerbaar zijn. Waar anderen een stap terug zetten, stappen wij naar voren en treden we op. Medewerkers van Politie Antwerpen zijn gefocust, kunnen fysiek en mentaal incasseren en oefenen hun job assertief uit, vanuit hun missie om de veiligheid en vrijheid van iedere burger te beschermen.

Wij zijn en blijven integer en professioneel, ook in moeilijke situaties.

Positief

Wij zijn enthousiast, optimistisch en constructief in ons denken en handelen. Politie Antwerpen is een koploper in het politielandschap, heeft een voorbeeldfunctie en is inspirerend. Deze positieve energie uit zich ook in de manier waarop we onze dagelijkse taken aanvatten.

Open

In een diverse stadsgemeenschap staat een open geest garant voor een respectvol en verdraagzaam korps. Politie Antwerpen verwelkomt diversiteit. Daarnaast staan we als organisatie open voor andere visies en ideeën en moedigen we creativiteit aan. Deze oprechte en eerlijke houding beschermt vrijheid als hoogste goed en heeft oog voor verandering.

Verbonden

Kwalitatief politiewerk vereist empathie en aandacht voor de omgeving. Medewerkers van Politie Antwerpen weten wat er leeft in hun stad. Teamspirit en loyaal gedrag kenmerken de verbondenheid met het korps. Solidariteit en samenwerking maken onlosmakelijk deel uit van de professionele houding van iedere medewerker.

Flexibel

Politie Antwerpen is een veerkrachtige, veranderingsgerichte en flexibele organisatie die continu inspeelt op en zich aanpast aan de maatschappelijke realiteit. Medewerkers vertalen dit dynamisme in de ontwikkeling van hun loopbaan gebaseerd op inzet, respect, zelfstandigheid en wendbaarheid.

Verantwoordelijk

Politie Antwerpen werkt op basis van vertrouwen. Dit uitgangspunt vereist dat medewerkers autonomie ervaren, leidinggevenden sturen op resultaat en dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.