Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Veiligheidsplannen

De stad Antwerpen legt haar prioriteiten op vlak van veiligheid vast in twee lokale veiligheidsplannen: het zonaal veiligheidsplan en het verkeersveiligheidsplan.

Zonaal veiligheidsplan

Het zonaal veiligheidsplan is het strategische beleidsplan van Politiezone Antwerpen. In dit plan leggen we vast wat onze globale doelstellingen zijn en welke problematieken we prioritair gaan aanpakken.

In dit zonaal veiligheidsplan houden we onszelf een spiegel voor en kijken we rondom ons. We evalueren de periode tussen 2012 en 2018, waarin we niet enkel werkten aan de doelstellingen inzake criminaliteitsbestrijding, maar ons ook geplaatst zagen voor enkele grote uitdagingen zoals de terreurbestrijding en de uitvoering van het bestuursakkoord 2013-2018 dat resulteerde in een zeer groot aantal projecten.

We schetsen in dit plan een beeld van onze organisatie, de omgeving waarin we werken, de uitdagingen waar we voor staan, onze toekomstige ambities op het vlak van criminaliteitsbestrijding en de manier waarop we onze organisatie daarop willen afstemmen in de periode 2020-2025.

Het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 kan je onderaan deze pagina integraal bekijken.

Verkeersveiligheidsplan

In het verkeersveiligheidsplan komen prioritaire verkeersthema’s en de situatie in Antwerpen aan bod. Het plan behandelt de zogenaamde ‘killers’ in het verkeer (snelheid, rijden onder invloed, roodlichtnegatie en voorrangsregeling). Maar ook vracht- en personenvervoer in functie van de Antwerpse haven en egoïstisch verkeersgedrag (onveilig en hinderlijk parkeren ...) krijgen de nodige aandacht.

Jaarlijks maakt de verkeerspolitie de evaluatie van het verkeersveiligheidsplan van het vorige werkjaar om zo het actieplan voor het volgende werkjaar te kunnen bepalen. Hieronder kan je het verkeersveiligheidsplan voor de periode 2020-2025 integraal bekijken.

Downloads

Zonaal veiligheidsplan 2020-2025

Moeilijk leesbaar voor mensen met een visuele beperking

Dit document voldoet niet aan de richtlijnen over toegankelijkheid. Heb je nood aan een toegankelijke versie? Vraag het dan via pz.antwerpen.communicatie@police.belgium.eu

Verkeersveiligheidsplan 2020-2025

Moeilijk leesbaar voor mensen met een visuele beperking

Dit document voldoet niet aan de richtlijnen over toegankelijkheid. Heb je nood aan een toegankelijke versie? Vraag het dan via pz.antwerpen.communicatie@police.belgium.eu