Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Politiezone Antwerpen neemt politieboot in gebruik

15 juni 2022

Het wijkteam Eilandje van Politiezone Antwerpen beschikt vanaf deze zomer over een vaartuig. Het wijkteam zal met deze politieboot patrouilleren in de dokken van hun wijk (Asiadok, Houtdok, Kempischdok, Kattendijkdok, Willemdok, Bonapartedok). Met het vaartuig wil PZ Antwerpen zorgen voor meer veiligheid langs en op het water, maar ook een antwoord bieden op verschillende vormen van overlast, waar onder meer de bewoners van woonboten op het Eilandje slachtoffer van kunnen worden.

Aanleiding voor de nieuwe aanwinst is een protocol tussen de federale scheepvaartpolitie en de lokale politie, dat bepaalde taken op het water toewijst aan PZ Antwerpen. Het gaat onder meer om overlastbestrijding en reddingen te water, uiteraard in samenwerking met Brandweer Zone Antwerpen. Na de intensieve ontwikkeling van het Eilandje gedurende de laatste jaren en de oprichting van het nieuwe wijkteam begin 2019, werd duidelijk dat de wijk (die voor een derde uit water bestaat) heel wat uitdagingen op en langs het water kent. Van daaruit groeide het idee om een vaartuig in gebruik te nemen waarmee het wijkteam hier een antwoord op zou kunnen bieden.

Teamleider van het wijkteam Joris Brijs:

“De ARGUS 22, een verwijzing naar de politievaartuigen die PZ Antwerpen doorheen haar geschiedenis in gebruik had, laat ons toe om op het water te patrouilleren. De inzet is mogelijk tijdens evenementen, maar ook op warme zomeravonden, wanneer er risico is op overlast voor omwonenden, maar ook dat dronken mensen in het water terecht komen.”

Joris Brijs, teamleider wijkteam West

Burgemeester Bart De Wever:

“Het Eilandje is uitgegroeid van een internationaal prijsbeest van nieuwe stadsontwikkeling tot een volwaardige, bruisende wijk in de binnenstad. Sinds enkele jaren maakt het stadshavengebied er een hecht onderdeel van uit, waarbij de wateroppervlakken en kaaien niet alleen de rijke geschiedenis in herinnering brengen maar ook een actieve band smeden met de wijk errond.

De plannen voor de ontwikkeling van het Bonapartedok, met ruimte voor waterrecreatie, zijn daar een goed voorbeeld van. Die brengen uiteraard andere uitdagingen mee. De stadshavendienst heeft reeds een eigen vaartuig voor haar eigen verantwoordelijkheden en toezicht. Daarnaast houdt de opruimboot ‘Cetacea’ onze stadshavendokken proper.

Het politievaartuig ‘ARGUS 22’ vormt het sluitstuk om de veiligheid en leefbaarheid van de wijk te garanderen. Door de samenwerking met de brandweer en de scheepvaartpolitie zorgen we er bovendien voor dat veiligheidsdiensten efficiënt en doelgericht hun werking in de stadshaven kunnen verzekeren.”

Tewaterlating politieboot ARGUS door schepen Annick De Ridder

Doopmeter Annick De Ridder:

schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium

“Als fiere meter van deze eerste politieboot sinds 30 jaar wens ik de ARGUS 22 een behouden vaart. De dokken rond het Eilandje zijn nu in goede handen. Veiligheid in zowel de stadshaven als haven zelf als economische motor van Vlaanderen kan niet hoog genoeg op de agenda staan en vraagt dus om levensnoodzakelijke investeringen."