Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE
  • Home
  • Nieuws
  • Politie wil impact op wateroverlast beter inschatten

Politie wil impact op wateroverlast beter inschatten

30 juni 2022

De politie van Antwerpen werkt mee aan een Europees project om beter voorbereid te zijn op de impact bij watersnood. Via een computerprogramma dat nog volop in ontwikkeling is, worden verschillende weermodellen in verband gebracht met rampscenario's. In geval van een nakende overstroming, zouden de hulpdiensten zo vroeger kunnen starten met het nemen van gepaste maatregelen.

Niemand kan voorspellen wanneer een ramp uitbreekt. Toch wil de politie van Antwerpen zo goed als mogelijk in kaart brengen wanneer een stijgend waterpeil een impact kan hebben op de bewoonbaarheid van bepaalde zones, de verkeersafwikkeling enzovoort. Het stelt de Antwerpse hulpdiensten zo beter in staat om preventief maatregelen te nemen en de bevolking gepast voor te bereiden. Maar evengoed om te bepalen waar de commandopost op het terrein het best wordt opgesteld.

PRECINCT

Voor het project werkt de politie samen met Vias insitute, IMEC, Waterlink en de KU Leuven. Die verschillende partners spelen een sleutelrol in het identificeren van de verschillende scenario's die zich tijdens een overstroming kunnen voordoen en in het aanleveren van de gegevens en modellen om de cascade-effecten te meten (onder andere furcating modellen door de KU Leuven). Tijdens dit project zal een zogenaamde digital twin worden ontwikkeld en ingezet om de kritieke infrastructuren met elkaar te verbinden en het besluitvormingsproces te ondersteunen in het geval van een crisissituatie in Antwerpen. Het project kreeg de naam PRECINCT wat staat voor Preparedness and Resilience Enforcement for Critical Infrastructure Cascading Cyberphysical Threats and effects en met de focus op een lokaal incident. Dit project werd gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie.
 

Verschillende living labs

Tijdens het PRECINCT-project worden drie andere proeftuinen opgezet met verschillende focus op dreigingsscenario's en kritieke infrastructuur: In Ljubljana ligt de nadruk op communicatie- en energie-exploitanten die worden getroffen door een fysieke dreiging en een cyberaanval. In Athene, een andere partner van het project, richt het project zich op fysieke aanvallen op vervoerssystemen. In Bologna gaat het om de impact van cyberaanvallen op het vervoer. De ervaringen uit de verschillende proeftuinen worden gedeeld en komen ten goede aan alle partners binnen het project.