Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Politie controleert onder meer koeriers

23 juni 2022

Dinsdag hebben het wijkteam van Ekeren, de verkeerspolitie en de Rijksdienst Sociale Zekerheid het bezoldigd vervoer gecontroleerd. Hun aandacht ging onder meer uit naar koeriers. Een aantal van hen was niet in orde met de technische keuring van het voertuig. Anderen deden aan zwartwerk.

Via Ekeren

Tijdens de actie controleerde de politie en RSZ hoofdzakelijk bestuurders van koerierdiensten. Vele koeriers rijden van hun opslag door Ekeren om te beginnen met hun toer om de pakjes bij de mensen thuis te krijgen.

Alles volgens de regels?

De politie legde de nadruk op de staat van de voertuigen en of zij wel conform de regelgeving waren om als koerier ingezet te worden. Maar evengoed of de voertuigen niet overladen waren en of de bestuurders ervan niet onder invloed en met een juist rijbewijs onderweg waren. De RSZ ging na of de regelgeving rond de tewerkstelling niet met de voeten getreden werd.

Close-up van RSZ-armband

Resultaten

Er zijn 33 voertuigen en 43 personen gecontroleerd. De politie en medewerkers van RSZ stelden een aantal inbreuken vast:

  • Drie koeriers waren niet officieel tewerkgesteld en deden dus aan zwartwerk. Een vierde bestuurder kreeg een waarschuwing en de opdracht om de administratie op punt te stellen. RSZ stelde de nodige aktes op;
  • Een van de gecontroleerde personen verblijft illegaal in het land. Voor hem is de Dienst Vreemdelingenzaken gecontacteerd;
  • Drie voertuigen waren niet meer geldig gekeurd. In één geval was de keuring zelfs al meer dan een jaar vervallen;
  • De politie haalde een bestuurder met een voorlopig rijbewijs uit het verkeer. De politie stelde er verschillende inbreuken vast onder meer met betrekking op de specifieke regelgeving en verkeersovertredingen.