Politie logo
CONTACTEER DE POLITIE

Stap 2: selectieproeven

We gaan na of je geschikt bent voor de job. In totaal zijn er vier proeven: de cognitieve vaardigheidsproef en sportproef, het persoonlijkheidsonderzoek, de medische geschiktheidsproef en het moraliteitsonderzoek.

Deel 1

Cognitieve vaardigheidsproef

We testen je redeneervermogen, hoe je informatie verwerkt en met cijfers omgaat. Dit doen we door middel van een abstracte en numerieke redeneertest en een test op efficiënt informatiegebruik. Daarnaast testen we je kennis van de Nederlandse taal.

Sportproef

Deze proef bestaat uit twee delen. Eerst leg je een functioneel parcours af dat bestaat uit een reeks van zes hindernissen. Het is de bedoeling dat je dit drie maal achter elkaar doet in een globale maximumtijd.

  Onder de 40 jaar Boven de 40 jaar
Vrouwen 3.20 minuten 3.40 minuten
Mannen 2.50 minuten 3.10 minuten
Genderneutrale kandidaten 3.20 minuten 3.40 minuten

Daarna volgt een krachtproef bestaande uit enkele fysieke proeven, af te leggen in een maximumtijd van 1 minuut:

  • Het duwen en trekken van een kar met een gewicht van 200 kilogram (heen-terug over een afstand van 10 meter)
  • Het verplaatsen van een pop van 48 kilogram (heen-terug over een afstand van 5 meter)

Deel  2: persoonlijkheidsproef

Deze proef duurt een halve dag en bestaat uit:

  • Een biografische vragenlijst (op voorhand)
  • Een competentie- en persoonlijkheidstest op de computer (op voorhand)
  • Een situationele beoordelingstest op de computer (op voorhand)
  • Een inventaris van de gedragstendensen op de computer (op voorhand)
  • Een semigestructureerd interview

Een inspecteur moet beschikken over verschillende competenties. Tijdens deze proeven gaan we na hoe sterk je staat op vlak van onder meer klantgericht optreden, informatieverwerking, samenwerking, coping en het structureren van je werk. We peilen eveneens naar je motivatie en je moreel kompas.

Deel 3: medische geschiktheidsproef

Tijdens het medisch onderzoek zal de arts je meten en wegen. Ook testen we je ogen en oren. Daarnaast onderzoeken we je bloed en je urine. Dit duurt ongeveer een halve dag. Breng die dag zeker alle documenten mee uit je medisch dossier (ingrepen, aandoeningen …).

Deel 4: moraliteits- en antecedentenonderzoek

Doorheen het selectieproces peilen onze moraliteitsonderzoekers of je van onberispelijk gedrag bent. Dit wil zeggen dat we nagaan of je gedrag wel in overeenstemming is (geweest) met de eisen van een job als politieman of -vrouw. Hierbij hoort ook een onderzoek naar je antecedenten en naar je omgeving.