Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Valsheid in geschrifte

Ben je slachtoffer van valsheid in geschrifte of schrifvervalsing? Dan kan je aangifte doen bij de politie. Maak hiervoor een afspraak in een politiekantoor. Zo verlies je geen tijd in de wachtruimte aan het loket.

of

Er is sprake van schriftvervalsing als de valsheid gepaard gaat met bedrieglijke inzichten en betrekking heeft op welbepaalde documenten die volgens de wet een zekere geloofwaardigheid genieten. Om maar te zeggen: een valse vermelding op een factuur kan strafbaar zijn, een valse bewering in een liefdesbrief wellicht niet.

Valsheid

Wie een bestaand document namaakt of wijzigt, begaat een materiële valsheid. Ook een nagemaakte handtekening en vervalste of nagemaakte paspoorten vallen daaronder.

Wie in een origineel stuk onjuiste vermeldingen opneemt, begaat een intellectuele valsheid. Op een factuur kan een verkeerde datum ingevuld worden, of de naam van een verkeerde klant of verkeerde hoeveelheden en bedragen. Als dat met bedrieglijke intenties gebeurt, is het een valse factuur. Men kan ook een factuur maken voor een levering die helemaal niet gebeurd is. Dan is de factuur ook vals, de levering is fictief.

Bij uitbreiding wordt het vervalsen van computerbestanden die geloofwaardig moeten zijn, zoals een boekhouding, ook tot valsheid in geschrifte gerekend.