Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Openbaarheid van bestuur

Je wenst gebruik te maken van de wet op openbaarheid van bestuur en wil een kopie van een bestuursdocument dat in het bezit is van Politiezone Antwerpen. Dat kan je hier online aanvragen.

of

Elke gemotiveerde aanvraag wordt afgetoetst aan de wet op de openbaarheid van bestuur. Politiezone Antwerpen kan enkel een kopie bezorgen van documenten die niet aan het parket worden overgemaakt, zoals een (eigen) melding of bepaalde types processen-verbaal.

Opgelet: een kopie van een proces-verbaal moet je aanvragen bij het parket van de Antwerpse procureur des Konings, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.