Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Camerabeelden

Je wenst gebruik te maken van je recht op inzage in camerabeelden, zoals voorzien in de wetgeving op de gegevensbescherming? Dat kan je hier online aanvragen. 

 

Je geeft steeds een reden op voor je verzoek. Politiezone Antwerpen geeft nooit een kopie van beelden mee. Je kan wel vragen om beelden te komen bekijken. Jouw gemotiveerde aanvraag wordt afgetoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor we aan je verzoek voldoen, kunnen wij je vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen. Camerabeelden worden slechts één maand bewaard.

of

Zelf in beeld 

Dit recht geldt enkel en alleen voor camerabeelden waar je zelf op te zien bent (beelden die jouw eigen persoonsgegevens bevatten).

Geen strafrechtelijke feiten

De politie verleent enkel inzage in beelden die niet relevant zijn voor opdrachten met een politioneel of gerechtelijk doel. Zo kunnen wij helaas niet ingaan op inzagevragen in beelden van strafrechtelijke feiten zoals diefstal of een verkeersongeval met vluchtmisdrijf.

Als je slachtoffer bent van strafrechtelijke feiten, doe je best zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Surf naar het e-loket en verneem hoe de politie je kan helpen. Na je aangifte kan je een vraag tot inzage richten aan het parket van de Antwerpse procureur des Konings, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

Geen aangifte

Deze aanvraag is geen aangifte. Als je iets wil aangeven of melden, surf je naar het e-loket. Kies het onderwerp dat op jouw situatie van toepassing is. Je leest meteen op welke manier Politie Antwerpen jou van dienst kan zijn.