Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Bezwaar tegen verkeersboete

Wanneer je niet akkoord gaat met een verkeersboete, of als je denkt dat er verzachtende omstandigheden zijn, kan je een bezwaarschrift indienen.

 

Politiezone Antwerpen kan hierin op geen enkele wijze tussenkomen. De procedures die hieronder worden toegelicht zijn de enige wettelijk voorziene mogelijkheden om de vaststellingen te betwisten. Het bezwaar overmaken aan andere diensten (zoals de dienst klantenmanagement, de Blauwe Lijn, de ombudsvrouw, de burgemeester, de korpschef ...) in het kader van bijvoorbeeld een klacht over het politieoptreden, geldt niet als formeel bezwaar tegen de vastgestelde inbreuken.

Onmiddellijke inning verkeer

Het beheer en de verwerking van verkeerboetes (onmiddellijke inningen) wordt nationaal geregeld. Klachten en bezwaren kan je enkel melden via justonweb.be via deze knop. Zelfs als het proces-verbaal werd opgesteld door een medewerker van onze politiezone.

Deze website biedt de overtreders onder meer de mogelijkheid om:

  • Hun dossier te raadplegen en online te betalen
  • Een boete (volledig digitaal) te betwisten
  • Beroep in te dienen

Daarnaast beheert bpost een callcenter dat de vragen van de overtreders beantwoordt. Het callcenter is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8 en 17 uur op het nummer 02 278 55 60.

Bij een overtreding opgenomen in de GAS-wetgeving

De afhandeling van inbreuken die zijn opgenomen in de GAS-wetgeving (zowel verkeersinbreuken als andere inbreuken op de code van gemeentelijke politiereglementen) worden behandeld door de dienst mobiliteit en parkeren van de stad. Je kan je GAS-boete betwisten via deze knop.

Op de website van de stad Antwerpen vind je alle informatie over GAS-boetes.

Lage emissiezone (LEZ)

Wanneer je een LEZ-boete hebt ontvangen, kan je bezwaar indienen via het bezwaarformulier dat wordt meegezonden met de boete. Het bezwaarformulier en alle bijgevoegde argumenten en bewijsmiddelen moeten per aangetekende brief verzonden worden naar de stad Antwerpen - t.a.v. Stadsontwikkeling lage emissiezone - Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen.

Meer informatie vind je op de website Slim naar Antwerpen.