Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Aanrijding

Je bent betrokken geraakt bij een auto–ongeluk. Zijn er gewonden? Bel dan onmiddellijk 112 om de hulpdiensten en de politie te verwittigen. Als er enkel (beperkte) materiële schade is, moet de politie niet ter plaatse komen. Je kan dit gerust onderling afhandelen.

 

Als de schade meevalt, er niemand gewond is, er niemand gedronken heeft en alle papieren volledig zijn, kunnen beide partijen zelf de schadeformulieren invullen, ondertekenen en opsturen naar de verzekeringsmaatschappijen.

Wanneer politie betrekken

  • Wanneer er veel schade/schade aan derden is en/of er één of meerdere gewonden zijn, moet je altijd de politie bellen. Zij komen ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval vast te stellen. De politie neemt van alle betrokken partijen een ademtest af.
  • De politie komt ook ter plaatse bij vluchtmisdrijf met een gekende tegenpartij.
  • Is er discussie? Dan kan je de politie altijd ter bemiddeling ter plaatse vragen.
  • Je kan achteraf ook aangifte doen in een politiekantoor. Maar hiervoor eerst een afspraak. Zo verlies je geen tijd in de wachtruimte aan het loket.

Dringende hulp:112

of

of

Verzamel feitelijke gegevens

Heeft je auto schade opgelopen? Verzamel dan zo veel mogelijk feitelijke gegevens die kunnen aantonen wat de situatie en jouw positie waren op het ogenblik van het verkeersongeval. Dit kan belangrijk zijn voor het verdere verloop als er betwisting zou zijn.

  • Neem duidelijke foto’s van alle elementen die betrokken waren bij het ongeval (de posities van de auto’s, de schade aan de wagens, de remsporen, de positie van de zon, de staat van het wegdek, de breedte van de baan, verkeerstekens, afstanden tot bepaalde objecten die zich in de onmiddellijke omgeving bevinden …) en dit vanuit verscheidene standpunten.
  • Maak aantekeningen op het asfalt (met krijt) om de posities aan te duiden als de wagens snel verwijderd moeten worden.
  • Belangrijk: noteer de gegevens van getuigen alvorens ze weggaan. Hun verklaringen kunnen later namelijk van doorslaggevende aard zijn.

Vul aanrijdingsformulier in

Eenmaal de ergste emoties achter de rug en alle feitelijke gegevens zijn verzameld, moeten beide partijen het aanrijdingsformulier invullen. Belangrijk: maak een zo gedetailleerd, maar objectief mogelijke beschrijving van het auto-ongeval.