Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Wat zijn stadsmariniers?

De stad Antwerpen zet in bepaalde wijken stadsmariniers in om veiligheidsproblemen en veiligheidsrisico's op te sporen en op te lossen. Ze staan in nauw contact met de burgemeester, de politie, stadsdiensten, organisaties én wijkbewoners.

Stadsmariniers worden ingeschakeld volgens het mariniersmodel dat "de beste mensen op de slechtste plekken" inzet. Concreet betekent dit dat in de grootste probleemwijken de beste mensen met de meeste expertise beschikbaar zijn. De stadsmariniers leren de problemen op straat kennen, omdat ze oog voor en oor hebben naar de wensen en zorgen van de mensen. Ze werken ook zeer praktijkgericht: geen woorden, maar daden is hun leuze. 

Taal van de straat én de staat

Een stadsmanier kent zijn wijk door en door. Hij of zij is zichtbaar aanwezig in de straten en probeert te weten te komen wat er in de buurt leeft door met alles en iedereen te praten. Wijkbewoners kunnen zelf problemen signaleren of de stadsmarinier merkt ze zelf op en onderneemt dan actie door de juiste partijen bijeen te brengen. Door zijn positie als superambtenaar kan hij dat makkelijk doen. Uiteraard volgt hij de nodige ingrepen ook netjes op, zodat ze tot een goed einde worden gebracht.