Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Fris je kennis op

Zitten de verkeersregels ver weg bij jou? Wij vatten kort de belangrijkste regels voor je samen.

Fietsstraat

In een fietsstraat zijn de fietsers de belangrijkste weggebruikers. Zij krijgen alle ruimte om hun tocht veilig en comfortabel te laten verlopen. Als autobestuurder ben je nog steeds welkom in deze straten, maar moet je je aan een aantal regels houden.

De belangrijkste voorwaarde is dat je geen fietsers mag inhalen, maar wist je ook dat …

 • je niet sneller dan 30 km/uur mag rijden?
 • fietsers de volledige breedte van (hun deel) van de rijbaan mogen gebruiken?
 • fietsers, speedpedelecs en e-steps (elkaar en) jou wel mogen inhalen?
 • de algemene verkeers- en voorrangsregels blijven gelden?

Rijrichting

Als fietser moet je verplicht gebruik maken van het fietspad, maar dit betekent niet dat je hierop telkens in beide richtingen mag rijden. Sommige fietspaden zijn nu eenmaal te smal om fietsverkeer in elke rijrichting toe te laten, waardoor je jezelf en anderen in gevaar brengt als je deze regel overtreedt.

Je weet dat je in de juiste richting fietst, wanneer je aan je rechterzijde een blauw bord ziet hangen dat een fietspad aanduidt. Staat er geen bord, dan mag je er niet fietsen. Er moet geen verbodsbord staan om erop te wijzen dat je in een bepaalde richting niet bent toegelaten.

Ook volgende hulpmiddeltjes kunnen je helpen:

 • Dubbelrichtingsfietspaden zijn vaak voorzien van twee witte pijlen op de grond en soms zelfs een onderbroken witte lijn in het midden die het fietspad in tweeën verdeelt.
 • Op fietsoversteekplaatsen ter hoogte van verkeerslichtengeregelde kruispunten is doorgaans een stopstreep aangebracht. Loopt deze door over de volledige breedte van het fietspad, dan wijst dit op een enkelrichtingsfietspad. Staat er langs jouw zijde geen stopstreep, dan mag je hier als fietser niet oversteken.

Rijd dus niet tegen de richting in wanneer dit niet is toegelaten, niet alleen op fietspaden maar ook in straten waar je als fietser slechts in één enkele richting in mag. Hangt er een verbodsbord dat aangeeft dat de straat niet mag worden ingereden, zonder een onderbord dat een uitzondering voorziet voor fietsers, dan is dit ook voor jou verboden richting.
 

Met twee op een step

Samen onderweg zijn is een pak aangenamer dan helemaal alleen. Hoe gezellig het ook is met z’n tweetjes, houd er rekening mee dat een elektrische step zich enkel leent voor een solorit. Steppen doe je alleen, je mag geen passagiers vervoeren. Bovendien moet je minstens 16 jaar oud zijn om met een e-step te rijden.  

Als e-stepper volg je de regels die ook gelden voor de fietsers:

 • Je rijdt niet op het trottoir maar volgt het fietspad.
 • Is er geen fietspad, dan rijd je op de rijbaan.
 • Je rijdt niet tegen de rijrichting, tenzij anders aangegeven.
 • Je verleent voorrang aan voetgangers op het zebrapad.
 • Je parkeert je e-step keurig en uit de weg voor anderen.

Vergeet ook volgende regels niet

Politie Antwerpen draagt bij aan veilig verkeer voor en door de actieve weggebruiker. Vergeet dus zeker niet ook de volgende regels na te leven zodra je je verplaatst als voetganger, (brom)fietser of e-stepper: 

 • Stap/rijd nooit door het rood licht.
 • Rijd niet met je gsm in je hand.
 • Maak jezelf voldoende zichtbaar in het verkeer en zorg ervoor dat de verlichting van je fiets altijd werkt.
 • Wees hoffelijk en verleen voorrang. De verkeersregels gelden ook voor jou! 

Hou je aan de regels en zorg mee voor veilig verkeer.