Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Zitdagen

Een keer per maand organiseert je regiokantoor een zitdag. Lokale verenigingen en buurtcomités kunnen dan problemen aankaarten en samen met de politie naar oplossingen te zoeken.

Een zitdag kan je nog het best vergelijken met een spreekuur. Deelname aan een zitdag kan enkel op uitnodiging. Zo kan de regioleiding de zitdag goed voorbereiden en komt elke vereniging aan de beurt.

Wanneer neem je deel aan een zitdag?

Je kan je opgeven voor een zitdag als je in naam van een lokale vereniging of buurtcomité een overleg wil met je regiomanager over lokale problemen zoals bijvoorbeeld:

  • Overdreven snelheid
  • Sluikstort
  • Rondhangende jongeren
  • Beschadigingen aan speeltuigen
  • Drugsoverlast

Een zitdag dient niet om individuele problemen te bespreken. Burenruzies komen dus niet in aanmerking als agendapunt. Wat je wel kan doen in geval van een burenruzie, lees je hier.

Hoe neem je deel aan een zitdag?

Neem contact op met de Blauwe Lijn. De medewerkers van de Blauwe Lijn zullen je vervolgens in contact brengen met de organisatoren van de zitdagen in je regio.

In de maanden juli en augustus vinden er geen zitdagen plaats. Wanneer de zitdag op een feestdag of brugdag valt, wordt de zitdag enkele werkdagen opgeschoven. Als je bent ingeschreven, word je hiervan tijdig verwittigd.