Current Size: 62.5%

OrganisatiePrintvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Criminaliteitscijfers

Politie en Stad Antwerpen stellen de criminaliteitscijfers online ter beschikking van de burger via 'Stad in cijfers'. Zo willen zij in alle transparantie communiceren over de criminaliteit in Antwerpen en haar districten.

Lees meer ...

Diversiteit

Lokale Politie Antwerpen is er voor alle bewoners en bezoekers van Antwerpen, ongeacht hun afkomst, huidskleur, geloof, geaardheid, leeftijd, handicap, gender … Ook binnen ons politiekorps dragen we diversiteit een warm hart toe. Waar we onze interne en externe accenten leggen, kunt u lezen in onze beleidsnota 'Iedereen anders, altijd van dienst'.

Lees meer ...

Hoe herkent u een agent?

Het gebeurt helaas af en toe: mensen die zich uitgeven als politiemannen of -vrouwen om argeloze slachtoffers geld en andere kostbaarheden afhandig te maken. Daarom leggen we u graag uit hoe u een ambtenaar van politie kunt herkennen. Ga met uw cursor over de foto's en klik de verschillende elementen van het uniform aan die voorzien werden van een label.

Lees meer ...

Lokale veiligheidsplannen

De stad Antwerpen legt haar prioriteiten op vlak van veiligheid vast in twee lokale veiligheidsplannen. Het zonaal veiligheidsplan zet de krijtlijnen uit voor de aanpak van lokale criminele en overlastfenomenen. In het verkeersveiligheidsplan komen de prioritaire verkeersthema's aan bod.

Lees meer ...

Missie, visie, waarden

De kerntaak van Politie Antwerpen bestaat erin om er voor te zorgen dat iedere burger maximaal zijn fundamentele rechten en vrijheden kan uitoefenen, zonder die van anderen te schaden.

Lees meer ...

Webportaal voor leveranciers

Als leverancier van Politie Antwerpen, kunt u online uw factuur of creditnota indienen. Dat is veilig, snel en goedkoop.

 

Lees meer ...

Organogram

In 2013 tekende Lokale Politie Antwerpen de blauwdruk van een groot reorganisatieplan voor het korps. Dit resulteerde in een nieuw organogram dat in januari 2014 werd goedgekeurd door de Antwerpse gemeenteraad.

Lees meer ...

Politiemuseum

Lokale Politie Antwerpen heeft een politiemuseum op de twaalfde verdieping van de Oudaan. U krijgt er een rondleiding doorheen de rijke geschiedenis van de Antwerpse politie van 1860 tot nu. U kunt een bezoek aan het museum via het formulier in ons e-loket.

Lees meer ...

Pershoek

Elke dag van het jaar staan de woordvoerders van Lokale Politie Antwerpen ten dienste van de pers. Onze mediapartners krijgen informatie via persbriefings, persberichten, Twitter en persconferenties. Journalisten met vragen kunnen dag en nacht terecht op onze vaste perslijn.

Lees meer ...