Cameratoezicht | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

CameratoezichtPrintvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Het stadsbestuur investeert volop in cameratoezicht. Doel is de leefbaarheid in de verschillende wijken verder te vergroten.

In Antwerpen is het aangenaam wonen, werken en winkelen. Maar Antwerpen heeft ook problemen die eigen zijn aan elke grootstad. Overlast is er zo een van. Camera's vereenvoudigen het opsporen van daders en leveren bewijsmateriaal. Met camerabeelden kunnen problemen worden voorkomen of snel worden aangepakt. Cameratoezicht in een wijk werkt ook preventief. Het helpt criminaliteit en overlast te voorkomen.

Wetgeving

Het gebruik van camera's door politiediensten wordt sinds 25 mei 2018 niet meer geregeld door de camerawet. De camera’s die politie gebruikt in het kader van politieopdrachten, vallen onder de regeling van de wet op het politieambt (WPA). De WPA voorziet dat politiediensten camera’s kunnen gebruiken in kader van al hun opdrachten. Het basisprincipe is steeds gebruik op zichtbare wijze, d.w.z. niet heimelijk. Politiezone Antwerpen mag op het openbaar domein zichtbaar camera's plaatsen en gebruiken na voorafgaande toestemming van de voltallige gemeenteraad. Camera’s op nieuwe locaties of het gebruik van een nieuw type op het grondgebied moeten steeds worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Overzicht cameratypes

  • Vaste camera’s: Politiezone Antwerpen beschikt over een netwerk van vaste camera’s op straten en pleinen. Politiezone Antwerpen heeft ook toegang tot vaste camera’s van derde partijen. De exacte locaties vind je terug in het overzicht op deze pagina.
  • Tijdelijke vaste camera’s: Politiezone Antwerpen zet camera’s in die voor een beperkte tijd op een welbepaalde plaats worden opgesteld in functie van een bepaald veiligheids- of leefbaarheidsprobleem. De camera’s bewegen niet. Deze camera’s kunnen worden geplaatst op het hele grondgebied van de stad Antwerpen.
  • Vast ANPR-cameranetwerk: Politiezone Antwerpen beschikt over een netwerk van camera’s waarmee de politie automatisch nummerplaten kan herkennen op straten en pleinen. De exacte locaties vind je terug in het overzicht op deze pagina.
  • Mobiele camera’s (3 combi’s): Politiezone Antwerpen beschikt over 3 politievoertuigen met een beweegbare camera bovenop. De voertuigen zijn voorzien van de klassieke striping. Deze worden ingezet op het hele grondgebied van de stad Antwerpen.
  • Mobiele ANPR-camera’s: Politiezone Antwerpen beschikt over een aantal ANPR-koffers die kunnen worden ingebouwd in politievoertuigen met de klassieke striping. Naast deze basisregel van zichtbaar gebruik zijn er bij wet bepaalde strikte situaties en omstandigheden waarbij de ANPR heimelijk kan worden ingezet. Ze worden ingezet op het hele grondgebied van de stad Antwerpen.
  • Bodycams: Politiezone Antwerpen heeft de toestemming gekregen van de gemeenteraad om te werken met bodycams. De inzet van deze mobiele camera’s gebeurt op het hele grondgebied van de stad Antwerpen.
  • Camera’s in eigen kantoren: De politie beschikt ten slotte ook over camera’s in de onthalen van de politiekantoren en in de cellen. 

Camera’s van andere partijen zoals steden en gemeentes, burgers en bedrijven worden nog wel geregeld door de camerawet.

Nieuw aangiftesysteem voor eigen camerabewaking

Gebruik je een eigen camerabewakingssysteem aan de ingang van je woning, handelszaak of industriële site? Sinds 25 mei 2018 moet je rekening houden met de nieuwe camerawet. Die bepaalt dat je het gebruik van deze camera's voortaan moet meedelen aan de politiediensten via aangiftecamera.be. Voor meer info kun je terecht op de website Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Toegang tot camerabeelden

Beelden opvragen, kan via het e-mailadres gegevensbescherming.politie@politie.antwerpen.be. Je verzoek moet voldoende gedetailleerd zijn om de beelden precies te kunnen terugvinden. Je moet ook een reden opgeven voor je verzoek. Onze functionaris voor gegevensbescherming weegt vervolgens af of jouw verzoek tot toegang kan ingewilligd worden. Hij houdt hierbij rekening met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De uitoefening van dit recht mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen. Toegang kan worden verleend maar ook geweigerd om de privacy van derden te beschermen of omwille van de openbare veiligheid. We geven nooit een kopie van beelden mee. Betrokkenen kunnen beelden wel komen inzien. Voor we aan je verzoek voldoen, kunnen wij je vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen. 

Locaties

Politiezone Antwerpen beschikt over cameratoezicht in verschillende straten en pleinen in de stad. De exacte locaties vind je terug in het overzicht op deze pagina.

Lees meer ...

Veelgestelde vragen

Meer weten over cameratoezicht in Antwerpen? Dan ben je op deze pagina aan het juiste adres.

Lees meer ...