Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Kostenbesparing

Een nieuw gebouw kost geld. In verschillende media werd al eerder het totale kostenplaatje gecommuniceerd: 292,5 miljoen euro. Dat bedrag omvat de bouwkost én de nodige onderhoudskosten.

Het nieuwe gebouw zal 80 000 vierkante meter oppervlakte hebben, aan een bouwkost van 1 545 euro per vierkante meter, wat neerkomt op een totale bouwkost van ongeveer 133 miljoen euro (inclusief btw). Dit bedrag wordt aangevuld met een bedrag van 159,5 miljoen euro, waarmee de onderhoudskosten gedekt zijn voor de komende vijfentwintig jaar. We maken een kleine vergelijking met twee andere grote (semi-)publieke gebouwen in Antwerpen.

MAS

De bouw van het MAS (Museum Aan de Stroom) heeft 54 miljoen euro gekost voor 14 000 vierkante meter, oftewel 3 857 euro per vierkante meter. Het bouwjaar was 2008, dus vandaag zou het MAS meer kosten. Met zo’n 13 % inflatie er bij geteld, komen we op 61 miljoen euro.

Vlinderpaleis

Het nieuwe justitiepaleis (Vlinderpaleis), gebouwd in het jaar 2000, kostte 200 miljoen euro voor 80 000 vierkante meter. Dat is een vergelijkbare oppervlakte als die van het nieuwe politiegebouw. Deze kostprijs geldt echter alleen voor de bouw van het justitiepaleis. De 292,5 miljoen euro voor het nieuwe politiegebouw gaat niet alleen naar de bouwkost, maar ook naar de kosten voor 25 jaar onderhoud van het gebouw.

In 2015 publiceerde Het Nieuwsblad een artikel waaruit blijkt dat de kostprijs van scholenbouw op dat ogenblik 1 600 euro per vierkante meter bedraagt. Het nieuwe mastergebouw van de Antwerpse politie wordt dus zeker geen spreekwoordelijk ‘paleis’. De vier beweegredenen werden voortdurend tegen elkaar afgewogen om een kostenbewust, efficiënt en flexibel gebouw neer te zetten dat bijdraagt aan onze medewerkerstevredenheid.

Vlinderpaleis