Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Diversiteit

Politiezone Antwerpen draagt de diversiteit van de stad en het korps een warm hart toe.

Haatmisdrijven

Voor ons korps is de strijd tegen racisme, haatmisdrijven en haatboodschappen erg belangrijk. Haatdragende, racistische of seksistische uitspraken zijn strafbaar als ze de vrije meningsuiting overschrijden.

Initiatieven

Door een inclusief diversiteitsbeleid te voeren zet PZA zich in voor gelijke kansen voor iedereen. Indien nodig, worden er doelgroepspecifieke initiatieven ontwikkeld.

Beleid

Wij kiezen voor een geïntegreerd diversiteitsbeleid, gericht op alle vormen van diversiteit. We zorgen ervoor dat diversiteit als een natuurlijk proces doorheen de hele organisatie loopt.