Politiecodex | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

PolitiecodexPrintvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

De politiecodex bundelt de politieregels van de stad. Kleine vormen van overlast zoals sluikstort, hondenpoep, nachtlawaai of vandalisme kunnen dankzij de codex snel en efficiënt worden aangepakt. Wie de politiecodex overtreedt, loopt risico op een GAS-boete. GAS staat voor gemeentelijke administratieve sanctie.

Politie én stad stellen vast

Niet alleen de politie kan overtredingen op de codex vaststellen. Ook de stad mag zogenaamde GAS-pv’s opstellen. Antwerpen beschikt over meer dan 350 GAS-ambtenaren. Deze gemeentelijke ambtenaren kregen een speciale opleiding. Ze hebben een pasje om zich kenbaar te maken. Soms dragen ze een uniform.

Boete of gemeenschapsdienst

De maximumboete bedraagt nu 350 euro voor volwassenen en 175 euro voor minderjarigen. Jongeren riskeren voortaan een sanctie vanaf 14 jaar. Er is de mogelijkheid om gemeenschapsdienst te doen (max. 30 uur voor meerderjarigen, max. 15 uur voor minderjarigen) en ouders van minderjarige overtreders kunnen uitgenodigd worden voor een gesprek.

Meer informatie over de GAS-wetgeving vind je op de website van de stad Antwerpen.

Werkdruk gerecht verlagen

Inbreuken op de politiecodex werden in het verleden nauwelijks vervolgd door het parket, maar zorgden wel voor veel frustratie bij de inwoners van de stad. Sinds de toepassing van het GAS-beleid zijn bepaalde vormen van overlast fors gedaald of bijna verdwenen. Toch duiken er regelmatig nieuwe overlastproblemen op waar de stad een antwoord op moet bieden. De stad merkt ook dat overlast zich verplaatst. Daarom werkt ze maatregelen en projecten uit op maat van bepaalde wijken of buurten.

De stad mag zelf GAS-boetes innen. Zo worden het parket en de rechtbanken ontlast. Andere sancties zijn schorsing en intrekking van gemeentelijke toelatingen en tijdelijke of definitieve sluiting van instellingen.

Aparte politiereglementen

Iedere overtreding op de politiecodex is strafbaar. Opgepast: de regels uit de Antwerpse politiecodex zijn van toepassing op het grondgebied van de stad Antwerpen. Als je niet in Antwerpen woont, kunnen deze dus verschillen van de regels die van toepassing zijn in uw woonplaats.

Daarnaast zijn er in Antwerpen aparte politiereglementen zoals:

Al deze reglementen kunnen worden gehandhaafd met een GAS-pv.

Veelgestelde vragen

Je kunt de politiecodex in zijn geheel raadplegen op de website van de stad. Om het je wat makkelijker te maken, hebben wij een lijst gemaakt met de meest gestelde vragen. Je kunt ze terugvinden aan de hand van de categorieën verkeer, openbare netheid, openbare veiligheid, dieren, inname openbare weg, zeden en geluidsoverlast. Of je kunt hier zoeken op trefwoord.

 

Zoek informatie op aan de hand van trefwoorden (bv. gras, glasbak, hond, straatmuzikant, barbecue ...) of doorzoek onderstaande
 • Dieren

  • Moet mijn hond op straat steeds aan de leiband?

   Ja. Hondeneigenaars moeten hun hond steeds aanlijnen op de openbare weg met een leiband van maximum 1,5 meter lang, aangepast aan de omstandigheden. Enkel in hondenloopzones mag u uw hond laten loslopen. Het is ook verboden een hond op te hitsen of niet tegen te houden als hij voorbijgangers aanvalt of achtervolgt, zelfs als er geen schade uit volgt.

    

    

  • Mag ik vogels brood voederen?

   Je mag vogels extra voederen in je tuin, maar niet op de openbare weg of in parken. Wie wel broodresten op de openbare ruimte strooit, is een sluikstorter en kan een boete krijgen tot 350 euro. Ook voor katten mag je geen eten achterlaten op de openbare ruimte.

    

    

  • Mag ik thuis een schaap slachten?

   Nee. Het is verboden pluimvee, kleinvee of konijnen te slachten in uw kelder, tuin, koer, garage of bewoonde vertrekken. Het is ook verboden deze dieren thuis te kweken.

    

    

  • Waar kan ik terecht met het kadaver van mijn huisdier?

   Stoffelijke resten van dode huisdieren kun je brengen naar het recyclagepark Hoboken, gelegen aan de Smallandlaan. Je brengt het kadaver op een hygiënisch verantwoorde manier naar het recyclagepark. Daar krijg je een speciale zak waarin je de resten kunt deponeren. Slachtafval, niet-volledige dieren (uitgezonderd geopereerde dieren) of stoffelijke resten van landbouwdieren (kippen, schapen, varkens, geiten, koeien, paarden ...) worden niet aanvaard. Bovendien mag je per gezin jaarlijks maximum vijf dode huisdieren binnenbrengen. Enkel inwoners van de stad Antwerpen kunnen stoffelijke resten van dode huisdieren binnenbrengen.

    

    

 • Geluidsoverlast

  • Tot hoe laat mag ik glas in de glasbak werpen?

   Het is verboden glasbollen en glasbakken te gebruiken tussen 22 uur 's avonds en 7 uur 's morgens.

    

    

  • Mag ik op zon- en feestdagen het gras maaien?

   Nergens in de politiecodex staat dat je op zondag of na 22 uur ’s avonds het gras niet meer mag maaien. Er staat wel dat elk geluid of lawaai verboden is dat de rust van de inwoners kan verstoren en dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt. Gras maaien is dus puur een kwestie van gezond verstand gebruiken en rekening houden met je buren.

    

    

 • Inname openbare weg

  • Mag ik muziek spelen op straat?

   Ja, je moet dit als straatmuzikant wel schriftelijk en voorafgaand melden aan de burgemeester. Deze meldingsplicht geldt ook voor de premetrostations. Je leest meer over voorwaarden, straten en pleinen waar straatmuzikanten zijn toegelaten en de procedure die je moet volgen op de website van de stad Antwerpen. Hetzelfde reglement geldt ook voor mimespelers, orgelspelers, goochelaars, jongleurs en andere straatartiesten.

    

    

  • Wat moet ik doen als de politie mijn fiets van straat heeft verwijderd?

   Eerst en vooral: als de politie je fiets in bewaring heeft genomen, betekent dit dat je je rijwiel op een hinderlijke of gevaarlijke manier had gestald of niet (of te lang) in een fietsenstalling hebt geplaatst. Dat geeft de politie en/of GAS-ambtenaren het recht je fiets te verwijderen en voor zes maanden te bewaren.

   Als je als eigenaar gekend bent, ontvang je een uitnodiging in de bus om de fiets te komen afhalen voor het einde van deze termijn. Je krijgt de fiets enkel mee als je kunt aantonen dat je de eigenaar bent (bijvoorbeeld als je sleutel past in het fietsslot) of de eigenaar vertegenwoordigt. Na zes maanden wordt de fiets eigendom van Stad Antwerpen.

    

    

  • Mag ik bedelen in de stad?

   Bedelen is niet altijd verboden, maar een bedelaar moet zich aan bepaalde regels houden. Aanbellen of aankloppen bij mensen thuis om hen om een aalmoes te vragen mag niet. Agressief bedelgedrag is ook verboden. Onder agressief bedelgedrag verstaan we:

   • het aanklampen van personen;
   • zich verbaal opdringerig gedragen;
   • zo op de openbare weg zitten dat andere weggebruikers gehinderd worden;
   • rondgaan tussen de tafels van een horecaterras;
   • het verkeer belemmeren;
   • lichaamsgebreken, verwondingen of verminkingen tonen aan voorbijgangers;
   • bedelen in het gezelschap van kinderen.

   Bedelen mag niet in de buurt van toeristische trekpleisters, in (pre)metrostations en op openbare markten. Het verbod geldt ook voor de ingangen en parkings van grootwarenhuizen en in elke inrichting die toegankelijk is voor publiek. Ook bepaalde straten en gebieden zijn verboden terrein:

   • de toeristische as tussen het Steenplein en het Koningin Astridplein: Steenplein, Suikerrui, Grote Markt, Maalderijstraat, Handschoenmarkt, Jan Blomstraat, Groenplaats, Schoenmarkt, Eiermarkt, Meirbrug, Meir, Wapper, Leysstraat, De Keyserlei, Jezusstraat, Teniersplaats, Kipdorpbrug, Franklin Rooseveltplaats, Gemeentestraat, Statiestraat, Breydelstraat, Koningin Astridplein, Carnotstraat, Melkmarkt + op minder dan 100 meter afstand van kruispunten met deze straten;
   • Schuttershofstraat, Hopland, Hoogstraat en gebied de Wilde Zee (Wiegstraat, Schrijnwerkersstraat, Korte Gasthuisstraat, Groendalstraat en Lombardenvest) + op minder dan 100 meter afstand van kruispunten met deze straten;
   • de MAS-boulevard: de openbare weg gelegen in het MAS-gebouw die loopt van het gelijkvloers tot het dak;
   • het Schipperskwartier: Falconplein, Verversrui, Schippersstraat, Vingerlingstraat, Oudemansstraat, Leguit, Korte Schipperskapelstraat, Blauwbroekstraat, Falconpoort, Brouwersvliet;
   • Abdijstraat, Sint-Bernardsesteenweg (tussen De Bosschaertstraat en de Zaanstraat), Offerandestraat, Turnhoutsebaan (Borgerhout), Bredabaan (Merksem), Driekoningenstraat (Berchem), Statiestraat (Berchem), Kern (Wilrijk), Kloosterstraat (Ekeren), Kioskplaats (Hoboken) en Kapelstraat (Hoboken);
   • Diepestraat, Handelsstraat, Korte Zavelstraat en de Gummarusstraat (allen 2060), in de Brederodestraat (2018) en op de Herentalsebaan (Deurne);
   • Sint-Annatunnel en de fietstunnel E17 en op de toegang tot de Waaslandtunnel, Charles De Costerlaan tot aan de August Vermeylenlaan op Linkeroever en het gedeelte van de Tunnelplaats, dat dient als toegangsweg tot de Waaslandtunnel op de rechteroever + op minder dan 100 meter afstand van kruispunten met deze straten;
   • Pelikaanstraat, Vestingstraat, Schupstraat, Rijfstraat en Hoveniersstraat + op minder dat 100 meter afstand van kruispunten met deze straten;
   • Petroleuminrichtingen-Zuid, aan de Scheldekaaien en op de openbare wegen, op 
de kaaien en onder de afdaken gelegen binnen het havengebied met uitzondering van 
het recreatiegebied Muisbroek en de in het gebied liggende woonzones;
   • Vogelzanglaan en de Jan Van Rijswijcklaan tussen de Desguinlei en de 
Vogelzanglaan;
   • in de omgeving van het voetbalstadion van voetbalclub Antwerp: het gebied wordt 
begrensd door de Bisschoppenhoflaan (vanuit Kruiningenstraat tot Jan Welterslaan), Jan Welterslaan, de verlengde Gallifortlei, ter Heydelaan (vanuit Gallifortlei tot Ruggeveldlaan) en de denkbeeldige verlenging van de Ruggeveldlaan over de Bremweide;
   • in de omgeving van het Olympisch stadion: het gebied wordt begrensd door de VIIe-Olympiadelaan (vanaf Atletenstraat), Julius De Geyterstraat (tot de Sportstraat), de denkbeeldige verbinding tussen de Julius De Geyterstraat en Stadionstraat, Stadionstraat en Atletenstraat;
   • in de omgeving van het voetbalstadion van voetbalclub Berchem: het gebied wordt begrensd door de Roderveltlaan (vanaf 200 meter voorbij de brug met de Karel Coggestraat tot Fruithoflaan), Herman Vosstraat, Robert Bosschaertstraat, Berchemboslaan, Rooiplein, Filip Williotstraat, Kanunnik Peetersstraat (tot Wapenhaghestraat), Berchemstadionstraat;
   • in de omgeving van het Sportpaleis: het gebied wordt begrensd door Schijnpoortweg, Slachthuislaan, Denderstraat, Vaartdijk, Merksemsteenweg, Bisschoppenhoflaan, Raoul Gregoirplein;
   • op minder dan 100 meter afstand (in vogelvlucht) van openbare markten en kermissen;
   • op minder dan 100 meter afstand (in vogelvlucht) van de ingang van trein- en premetrostations;
   • op minder dan 100 meter afstand van locaties waar evenementen plaatsvinden.

    

    

  • Mag ik mijn fiets stallen waar ik maar wil in Antwerpen?

   Nee, fietsen die fout gestald staan en daardoor de weggebruikers hinderen, worden verwijderd door de stadsdiensten.

   Omdat het probleem zich vooral in de buurt van het Centraal Station voordoet, voert de politie daar al enige tijd verhoogde controles uit. Die regeling gaat nu ook van kracht in de buurt van het station Antwerpen-Zuid. Niet alleen het toezicht wordt er echter verscherpt, de NMBS plaatst er ook extra fietsenstallingen. Werd je fiets verwijderd door onze diensten? Dan lees je hier wat je kunt doen.

    

    

 • Openbare netheid

  • Vanaf hoe laat mag ik mijn vuilniszak(ken) of -container(s) op straat zetten?

   De vuilniszakken en huisvuilcontainers mogen op straat gezet worden op de dag vóór de ophaling vanaf 20 uur of op de dag van de ophaling zelf ten laatste om 7 uur. Als de ophaling ’s nachts gebeurt, mag je je huisvuil de avond voordien buitenzetten tussen 18 en 21.30 uur.

    

    

  • Mag ik mijn auto op straat poetsen?

   Je auto poetsen mag enkel vóór je eigen huis, je garage of vóór onbebouwde eigendommen. Het schoonmaken mag geen hinder opleveren voor de andere weggebruikers en je moet de straat achteraf netjes achterlaten. Het is verboden om motorolie in de straatgoot te laten weglopen.

    

    

  • Ik organiseer een activiteit of evenement en wil graag affiches plakken. Welke regels moet ik volgen?

   In de stad en de districten zijn borden en zuilen voorzien voor het plakken van aankondigingen. De lijst met plakplaatsen vind je op de website van de stad Antwerpen. Iedereen die een buurtgerichte activiteit organiseert, moet van deze plakplaatsen gebruik maken en dit onder volgende voorwaarden:

   • Plakken mag niet tussen 22 en 7 uur.
   • Plakken mag enkel op de voorziene borden of zuilen, tenzij de eigenaar of gebruiker van het eigendom toestemming geeft.
   • De affiches op borden mogen een afmeting hebben van maximum 60 cm op 42 cm.
   • De affiches op zuilen mogen een afmeting hebben van maximum 84 cm op 60 cm.
   • Per activiteit mag maximum 2 m² van de borden beplakt worden.
   • De affiches mogen maximum 4 weken voor de aangekondigde activiteit aangeplakt worden.
   • Op de affiches moet altijd de verantwoordelijke uitgever vermeld worden.
   • Affiches mogen niet beschadigd worden. Ze mogen pas overplakt worden als de activiteit voorbij is.
   • Studenten-, jeugd-, senioren-, sport- en socio-culturele verenigingen mogen ook affiches plakken op de muren en afsluitingen van de lokalen waar deze activiteiten plaatsvinden. De affiches moeten ten laatste 1 week na de activiteit verwijderd worden.

    

    

  • Mag ik mijn sigarettenpeuk op straat weggooien?

   Nee. Het is verboden gelijk welk voorwerp op de openbare weg te gooien dat schade kan toebrengen of bevuilt. Dat geldt dus ook voor peuken, kauwgum of lege blikjes frisdrank.

    

    

  • Ben ik verplicht om het voetpad voor mijn huis schoon te vegen?

   Je bent als bewoner van een huis of appartement verplicht om het voetpad, de wegberm en de straatgoot schoon te houden. Als het sneeuwt, ben je dus ook verplicht om het voetpad en de straatgoot sneeuwvrij te maken. Bij appartementsgebouwen komt deze taak terecht bij de bewoner of huurder van de gelijkvloerse verdieping of de gemeenschap van eigenaars. Bij leegstaande gebouwen is dit de taak van de eigenaar. Bij onbebouwde percelen heeft de gebruiker van de grond of de eigenaar deze plicht.

    

    

  • Moet ik de hondenpoep van mijn huisdier opruimen?

   Ja, je bent als hondeneigenaar of -begeleider verplicht om altijd voldoende hondenpoepzakjes bij te hebben en ze te gebruiken als je hond zijn behoefte heeft gedaan. Je moet de zakjes dichtbinden en vervolgens in een papiermand deponeren. Kom je onderweg geen vuilnisbak tegen, dan gooi je de zakjes thuis weg. Deze regel geldt zowel op het openbaar domein (straat, park …) als in hondenloopzones. Het is bovendien verboden je hond te laten plassen tegen gevels.

    

    

  • Mag ik onbeperkt afval binnenbrengen bij een recyclagepark?

   Nee. Sinds 1 januari 2015 moet je betalen voor grofvuil (€ 20 per m³) en steenpuin (€ 37,50 per m³). De maximale hoeveelheden bedragen:

   • huishoudelijke afvalstoffen (gratis fracties): 2 m³ per persoon per dag
   • steenpuin: 2 m³ per persoon per dag
   • grofvuil (brandbaar en niet-brandbaar): 5 m³ per persoon per dag
   • snoeihout: 3 m³ per persoon per dag
   • autobanden: 10 banden per gezin per jaar per voertuig
   • dode huisdieren: 5 stuks per gezin per jaar

    

    

  • Mag ik nieuwe vormen van reclameaffiches, zoals markeringen of tekeningen, aanbrengen waar ik wil?

   Nee, ook voor tekeningen, berichten of markeringen moet je gebruik maken van de borden en zuilen die Stad Antwerpen aanbiedt.

    

    

  • Klopt het dat ik mijn identiteit op mijn afvalcontainer moet zetten?

   Dat klopt. De dienst stadsreiniging merkt nog te vaak op dat er niet correct gesorteerd wordt en dat afvalcontainers te lang op straat blijven staan. Om eigenaars te kunnen sensibiliseren als ze de fout ingaan, moet iedereen zijn of haar identiteit op de container zetten. Op die manier kunnen stadsmedewerkers ook nakijken wie de retributie voor de afvalophaling niet correct heeft betaald.

   Afvalcontainers die niet in orde zijn, zullen door de stadsdiensten worden meegenomen. De eigenaars hebben vervolgens zes maanden de tijd om hun container op te halen en de kosten te betalen.

   Voor GFT-containers geldt deze regel vooralsnog niet.

    

    

 • Openbare veiligheid

  • Mag ik op oudejaarsavond vuurwerk afsteken in mijn straat?

   Nee, vuurwerk afsteken op het openbaar domein mag niet zonder expliciete toelating van de burgemeester. En die verleent zo’n vergunning nooit, tenzij voor echt grote evenementen. Het verbod geldt niet alleen voor vuurwerk maar ook voor lampions (de zogenaamde wensballonnen) en voetzoekers.

   In de periode van 1 november tot 31 januari is het bovendien verboden om vuurwerk op zak te hebben of om aanstalten te maken om het af te steken. De burgemeester kan toelating geven om hiervan af te wijken. Wie betrapt wordt, krijgt een GAS-boete. Het vuurwerk wordt in beslag genomen en vernietigd.

    

    

  • Mag ik gekleed in een boerka de straat op?

   Nee, het is verboden zich in het openbaar te maskeren of zodanig te kleden dat men onherkenbaar of niet-identificeerbaar is, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester. Deze regel geldt niet voor deelnemers aan stoeten of carnavalfeesten of voor mensen die Sinterklaas of Kerstman spelen tijdens de daartoe geschikte periodes, waarvan de data door de burgemeester worden bepaald.

    

    

  • Mag ik mijn fiets stallen waar ik maar wil in Antwerpen?

   Nee, fietsen die fout gestald staan en daardoor de weggebruikers hinderen, worden verwijderd door de stadsdiensten.

   Omdat het probleem zich vooral in de buurt van het Centraal Station voordoet, voert de politie daar al enige tijd verhoogde controles uit. Die regeling gaat nu ook van kracht in de buurt van het station Antwerpen-Zuid. Niet alleen het toezicht wordt er echter verscherpt, de NMBS plaatst er ook extra fietsenstallingen. Werd je fiets verwijderd door onze diensten? Dan lees je hier wat je kunt doen.

    

    

 • Overlast

  • Mag ik bedelen in de stad?

   Bedelen is niet altijd verboden, maar een bedelaar moet zich aan bepaalde regels houden. Aanbellen of aankloppen bij mensen thuis om hen om een aalmoes te vragen mag niet. Agressief bedelgedrag is ook verboden. Onder agressief bedelgedrag verstaan we:

   • het aanklampen van personen;
   • zich verbaal opdringerig gedragen;
   • zo op de openbare weg zitten dat andere weggebruikers gehinderd worden;
   • rondgaan tussen de tafels van een horecaterras;
   • het verkeer belemmeren;
   • lichaamsgebreken, verwondingen of verminkingen tonen aan voorbijgangers;
   • bedelen in het gezelschap van kinderen.

   Bedelen mag niet in de buurt van toeristische trekpleisters, in (pre)metrostations en op openbare markten. Het verbod geldt ook voor de ingangen en parkings van grootwarenhuizen en in elke inrichting die toegankelijk is voor publiek. Ook bepaalde straten en gebieden zijn verboden terrein:

   • de toeristische as tussen het Steenplein en het Koningin Astridplein: Steenplein, Suikerrui, Grote Markt, Maalderijstraat, Handschoenmarkt, Jan Blomstraat, Groenplaats, Schoenmarkt, Eiermarkt, Meirbrug, Meir, Wapper, Leysstraat, De Keyserlei, Jezusstraat, Teniersplaats, Kipdorpbrug, Franklin Rooseveltplaats, Gemeentestraat, Statiestraat, Breydelstraat, Koningin Astridplein, Carnotstraat, Melkmarkt + op minder dan 100 meter afstand van kruispunten met deze straten;
   • Schuttershofstraat, Hopland, Hoogstraat en gebied de Wilde Zee (Wiegstraat, Schrijnwerkersstraat, Korte Gasthuisstraat, Groendalstraat en Lombardenvest) + op minder dan 100 meter afstand van kruispunten met deze straten;
   • de MAS-boulevard: de openbare weg gelegen in het MAS-gebouw die loopt van het gelijkvloers tot het dak;
   • het Schipperskwartier: Falconplein, Verversrui, Schippersstraat, Vingerlingstraat, Oudemansstraat, Leguit, Korte Schipperskapelstraat, Blauwbroekstraat, Falconpoort, Brouwersvliet;
   • Abdijstraat, Sint-Bernardsesteenweg (tussen De Bosschaertstraat en de Zaanstraat), Offerandestraat, Turnhoutsebaan (Borgerhout), Bredabaan (Merksem), Driekoningenstraat (Berchem), Statiestraat (Berchem), Kern (Wilrijk), Kloosterstraat (Ekeren), Kioskplaats (Hoboken) en Kapelstraat (Hoboken);
   • Diepestraat, Handelsstraat, Korte Zavelstraat en de Gummarusstraat (allen 2060), in de Brederodestraat (2018) en op de Herentalsebaan (Deurne);
   • Sint-Annatunnel en de fietstunnel E17 en op de toegang tot de Waaslandtunnel, Charles De Costerlaan tot aan de August Vermeylenlaan op Linkeroever en het gedeelte van de Tunnelplaats, dat dient als toegangsweg tot de Waaslandtunnel op de rechteroever + op minder dan 100 meter afstand van kruispunten met deze straten;
   • Pelikaanstraat, Vestingstraat, Schupstraat, Rijfstraat en Hoveniersstraat + op minder dat 100 meter afstand van kruispunten met deze straten;
   • Petroleuminrichtingen-Zuid, aan de Scheldekaaien en op de openbare wegen, op 
de kaaien en onder de afdaken gelegen binnen het havengebied met uitzondering van 
het recreatiegebied Muisbroek en de in het gebied liggende woonzones;
   • Vogelzanglaan en de Jan Van Rijswijcklaan tussen de Desguinlei en de 
Vogelzanglaan;
   • in de omgeving van het voetbalstadion van voetbalclub Antwerp: het gebied wordt 
begrensd door de Bisschoppenhoflaan (vanuit Kruiningenstraat tot Jan Welterslaan), Jan Welterslaan, de verlengde Gallifortlei, ter Heydelaan (vanuit Gallifortlei tot Ruggeveldlaan) en de denkbeeldige verlenging van de Ruggeveldlaan over de Bremweide;
   • in de omgeving van het Olympisch stadion: het gebied wordt begrensd door de VIIe-Olympiadelaan (vanaf Atletenstraat), Julius De Geyterstraat (tot de Sportstraat), de denkbeeldige verbinding tussen de Julius De Geyterstraat en Stadionstraat, Stadionstraat en Atletenstraat;
   • in de omgeving van het voetbalstadion van voetbalclub Berchem: het gebied wordt begrensd door de Roderveltlaan (vanaf 200 meter voorbij de brug met de Karel Coggestraat tot Fruithoflaan), Herman Vosstraat, Robert Bosschaertstraat, Berchemboslaan, Rooiplein, Filip Williotstraat, Kanunnik Peetersstraat (tot Wapenhaghestraat), Berchemstadionstraat;
   • in de omgeving van het Sportpaleis: het gebied wordt begrensd door Schijnpoortweg, Slachthuislaan, Denderstraat, Vaartdijk, Merksemsteenweg, Bisschoppenhoflaan, Raoul Gregoirplein;
   • op minder dan 100 meter afstand (in vogelvlucht) van openbare markten en kermissen;
   • op minder dan 100 meter afstand (in vogelvlucht) van de ingang van trein- en premetrostations;
   • op minder dan 100 meter afstand van locaties waar evenementen plaatsvinden.

    

    

  • Mag ik mijn fiets stallen waar ik maar wil in Antwerpen?

   Nee, fietsen die fout gestald staan en daardoor de weggebruikers hinderen, worden verwijderd door de stadsdiensten.

   Omdat het probleem zich vooral in de buurt van het Centraal Station voordoet, voert de politie daar al enige tijd verhoogde controles uit. Die regeling gaat nu ook van kracht in de buurt van het station Antwerpen-Zuid. Niet alleen het toezicht wordt er echter verscherpt, de NMBS plaatst er ook extra fietsenstallingen. Werd je fiets verwijderd door onze diensten? Dan lees je hier wat je kunt doen.

    

    

 • Recreatie

  • Mag ik mijn tent opslaan in de stad?

   Kamperen in Antwerpen is enkel toegelaten op de twee voorziene kampeerterreinen:

   • 'Vogelzang' aan de Vogelzanglaan 9, 2020 Antwerpen
   • 'De Molen, Thonetlaan, 2050 Antwerpen

   Deze terreinen staan open voor kampeerders met tenten, mobilhomes, kampeerwagens en caravans.

    

    

  • Waar mag ik vissen in de stad?

   Vooral in het havengebied kunnen fervente vissers nog een hengel uitslaan. Maar ook in een aantal parken kan je genieten van je hobby. De volledige lijst met toegestane vislocaties kan je raadplegen op de website van de stad Antwerpen. Om te mogen vissen in het havengebied moet u wel over een Vlaamse vergunning beschikken. Die is te koop in elk postkantoor of via www.visverlof.be.

    

    

  • Mag ik tijdens de zomermaanden barbecueën in het park?

   In verschillende Antwerpse parken kan je gebruik maken van publieke barbecues. De stad stelt die ter beschikking van de bewoners (18 jaar of ouder). Vooral als je geen tuin hebt, kan je zo toch extra te genieten van zomerse dagen. Op de website van de stad Antwerpen vind je een overzicht van de publieke barbecues.

   Je mag deze barbecues elke dag gebruiken tussen 10 en 22 uur. Reserveren is niet nodig. Bij gebruik moet u wel een aantal regels naleven. Zo moet u de plek altijd netjes achtergelaten. De assen moeten worden gedoofd en gedeponeerd in de voorziene aston. Ook het rooster moet je achteraf schoonmaken.

   Barbecueën mag alleen op de daarvoor bestemde plaats met de opgestelde barbecue. Je eigen toestel meebrengen is dus verboden. Om de veiligheid te garanderen is er altijd bluszand aanwezig. Bovendien moet de gebruiker altijd minstens één brandblusapparaat of vijf liter water voorzien in de nabijheid van de barbecue.

    

    

  • Mag ik zwemmen in parkvijvers en grote plassen?

   Nee. Zwemmen en baden mag in Antwerpen alleen in waters die als zwemgelegenheid zijn aangeduid. Dat zijn er twee: openluchtzwembad De Molen op Linkeroever en zwemvijver Boekenberg in Deurne. Hoe verleidelijk het dus ook is om een duik te nemen in het Galgenweel, de Ekerse Putten, de vijver van het Rivierenhof of de Schelde: dat mag dus niet. Voor de beoefening van watersport kan de burgemeester toestemming verlenen.

    

    

 • Verkeer

  • Mag ik in Antwerpen met een quad rijden?

   Nee. Het stadsbestuur vindt dat het gebruik van quads op de openbare wegen voor overmatige geluidshinder zorgt. Voor het quadverbod werd ingevoerd regende het klachten over quadrijders die uren aan een stuk rondjes reden op een welbepaald parcours in de stad. Bovendien zijn quads doorgaans uitgerust met snelle motoren waarmee hoge snelheden kunnen worden gehaald. Het zou quadrijders kunnen verleiden om de stad te aanzien voor een crossparcours. De stad Antwerpen oordeelt dat het toelaten van quads op haar wegennet het harmonieus verloop van menselijke activiteiten in de stad verstoort en de levenskwaliteit van haar inwoners beperkt op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt.

   Het quadverbod maakt geen deel meer uit van de politiecodex. In 2009 werd het verbod kortstondig opgenomen in het politiereglement, maar de raad van state floot de Antwerpse gemeenteraad snel terug. Daarna kwam er op federaal niveau een wetgevend initiatief dat gemeenten de mogelijkheid bood borden te plaatsen die rijden met een quad verbieden.

   In Antwerpen staan er 700 borden aan het begin van elke bebouwde kom. Op gewestwegen, zoals de Leien en de Noorderlaan, mag je wel met een quad rijden. Je kunt ook een bijzondere toelating aanvragen bij de burgemeester om met een quad te rijden, maar dan moet je wel een goede beroeps- of gezondheidsreden hebben.

    

    

  • Mag ik mijn fiets stallen waar ik maar wil in Antwerpen?

   Nee, fietsen die fout gestald staan en daardoor de weggebruikers hinderen, worden verwijderd door de stadsdiensten.

   Omdat het probleem zich vooral in de buurt van het Centraal Station voordoet, voert de politie daar al enige tijd verhoogde controles uit. Die regeling gaat nu ook van kracht in de buurt van het station Antwerpen-Zuid. Niet alleen het toezicht wordt er echter verscherpt, de NMBS plaatst er ook extra fietsenstallingen. Werd je fiets verwijderd door onze diensten? Dan lees je hier wat je kunt doen.

    

    

 • Zeden

  • Is prostitutie toegelaten in de stad Antwerpen?

   In feite niet. Volgens de politiecodex is het verboden om seksuele handelingen tegen betaling aan te bieden op de openbare weg of een openbare plaats. Het is ook verboden om gebruik te maken van deze diensten. Raamprostitutie wordt wel toegelaten in de Schippersstraat, de Vingerlingstraat en de Verversrui, mits het pand aan bepaalde voorwaarden voldoet.