Organogram | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

OrganogramPrintvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

In 2013 tekende Politiezone Antwerpen de blauwdruk van een groot reorganisatieplan voor het korps. Dit resulteerde in een nieuw organogram dat in januari 2014 werd goedgekeurd door de Antwerpse gemeenteraad.

Het kloppend hart van de nieuwe organisatie wordt gevormd door twee operationele directies. Deze verticale directies zijn verantwoordelijk voor de vertaling van de operationele strategie naar de werkvloer en staan dagelijks in voor de veiligheid in de stad: de directie operaties en de nieuwe directie regio- en fenomeenpolitie.

De directie operaties is verantwoordelijk voor de interventiewerking, openbare orde en voor het beheer van de operationele steundiensten. De anders basisfunctionaliteiten van politie werden samengebracht binnen de nieuwe directie regio- en fenomeenpolitie. Onder de tak regiopolitie vinden we onder meer de onthaal- en wijkwerking. Het gedeelte fenomeenpolitie valt uiteen in twee delen: recherche en nazorg enerzijds en verkeer anderzijds.

Ter ondersteuning van deze operationele directies voorzien we drie horizontale directies, HRM, FILOG en ICT, die de noodzakelijke grondstoffen moeten afleveren om onze operaties op het terrein draaiende te houden. Hiertoe rekenen we alle personele, financiële, logistieke en IT-middelen. Zij vormen immers de kritieke succesfactoren van elke organisatie.

Tot slot vind je bovenaan de korpschef en zijn hoofdcommissariaat. Zij worden versterkt door drie transversale afdelingen en diensten: kwaliteitszorg, informatiegestuurde politiezorg en communicatie. Deze vormen de katalysator voor de reeds aanwezige communicatie-, informatie- en integriteitsprocessen binnen de andere directies.

Onderstaand organogram is aanklikbaar. Je kunt de organisatie op een dieper niveau verkennen door de verschillende onderdelen aan te klikken.