Aard van het verkeersongeval | Lokale Politie Antwerpen

Current Size: 62.5%

Aard van het verkeersongevalPrintvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Wat doe je als je slachtoffer wordt van een verkeersongeval met stoffelijke schade? En wat als er gewonden zijn? En als er sprake is van vluchtmisdrijf?

Verkeersongeval met stoffelijke schade

Foto's nemen of de voertuigen op de rijweg aftekenen, kan nuttig zijn om achteraf een en ander uit te klaren. Zet uw voertuig zo snel mogelijk aan de kant. Zo kan je de overlast voor andere weggebruikers zoveel mogelijk beperken.

Bij een ongeval zonder gewonden is het strikt genomen niet nodig om de politie te verwittigen. Het Europees aanrijdingsformulier, dat je samen met de tegenpartij invult, volstaat als aangifte bij uw verzekeraar. Indien je het niet eens raakt over de situatie of over het invullen van het aanrijdingsformulier, kan je beter de politie contacteren.

Verkeersongeval met gewonden

Bij een aanrijding met gewonden moeten de hulpdiensten altijd verwittigd worden. De politie komt ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en een proces-verbaal op te stellen. Daarin worden de verklaringen van de betrokken bestuurders, passagiers en getuigen opgenomen. Het proces-verbaal, aangevuld met een situatieschets, wordt verzonden naar het parket.

Als je zelf gewond bent, zal de politie u vragen een medisch attest te bezorgen, met daarin onder andere de aard en de ernst van uw verwondingen en de duur van de werkonbekwaamheid. Neem enkele kopieën van dat  attest, want het is mogelijk dat je verzekeraar en het ziekenfonds ook een exemplaar nodig hebben voor hun dossiers.

Wanneer bij het ongeval iemand zeer ernstig gewond geraakte of overleed, brengt de politie de familie van het slachtoffer op de hoogte. De dienst slachtofferzorg zal vervolgens aanbieden om alle betrokkenen bij te staan bij de verwerking van het ongeval.

Verkeersongeval met vluchtmisdrijf

Ben je betrokken bij een aanrijding met vluchtmisdrijf? Dan laat je het best altijd een proces-verbaal opstellen, bij voorkeur in de gemeente waar de aanrijding plaatsvond.