Wijkwerking | Page 7 | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Wijkwerking

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Verkeersactie en controle op garages

Het wijkteam van de Unolaan heeft gisteren een verkeersactie gedaan. Ze controleerden ook enkele garages. Er werden 21 GAS-boetes uitgeschreven voor verkeersovertredingen. Acht bestuurders negeerden het rode licht en negen bestuurders werden betrapt toen ze met de gsm bezig waren achter het stuur. Eén persoon werd beboet voor zijn onaangepast rijgedrag. Er was ook één wagen niet in orde met de keuring. Twee garages werden verzegeld. In de garages werden inbreuken op de economische wetgeving vastgesteld en frauduleus gebruik van het BTW-nummer. Er werd ook in elke garage een proces-verbaal opgesteld omdat de nodige vergunningen niet in orde waren. Er werden ook twee personen aangetroffen die illegaal aan het werk waren. Ze werden bestuurlijk aangehouden en kregen het bevel om het grondgebied te verlaten.   

11/12/2019

Drugsverkoper thuis gearresteerd

Het kwam het wijkondersteuningsteam ter ore dat een bewoner uit de De Bosschaertstraat verdovende middelen zou verkopen. De politie heeft nazicht gedaan aan het pand en verschillende personen klopten er op het raam om daarna heel kort binnen en buiten te gaan. Maandag, rond 17.20 uur, kwam er opnieuw iemand aankloppen. De politie maakte van die gelegenheid gebruik om over te gaan tot controle van de vermoedelijke afnemer. Die gaf meteen toe dat hij net heroïne kocht. De politie had genoeg aanwijzingen om over te gaan tot een huiszoeking heterdaad. Naast de verkoper, werd binnen nog een klant aangetroffen. De verdachte probeerde zijn mobiele telefoon nog te manipuleren, maar dat konden de inspecteurs verhinderen. In de woning werden vier verpakkingen met heroïne en twee met cocaïne in gevonden. De drugs werden in beslag genomen, net zoals een precisieweegschaal, verschillende mobiele telefoons en een som geld. De verdachte en de aanwezige koper verblijven illegaal in ons land. De twee werden meegenomen naar het cellencomplex. De verdachte van 47 jaar werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. 

11/12/2019

Verkeerscontrole in regio Oost

Op maandag heeft het wijkteam van de Junostraat een verkeerscontrole georganiseerd in hun zorggebied. 39 bestuurders negeerden het parkeerverbod op plaatsen waar je enkel mag stilstaan. Eén bestuurder parkeerde op de verhoogde berm en acht op het voetpad. Twee keer werd iemand op het verdrijvingsvlak betrapt. Een aanhangwagen werd geverbaliseerd wegens langdurig parkeren. Eén bestuurder kreeg een boete omdat hij in een dubbele file stond. 19 bestuurders stonden tegen de richting in geparkeerd. Ook bestuurders die aan een geel onderbroken lijn, op een busstrook en vijf meter voor een zebrapad stonden, kregen een GAS-boete verkeer. Net als zeven bestuurders die op de middenberm parkeerden. Drie keer werd een onmiddellijke inning uitgeschreven voor iemand die de rijrichting niet volgde, iemand die de richtingaanwijzer niet gebruikte en aan iemand wiens voertuig niet gekeurd was. Eén persoon kreeg een proces-verbaal omdat hij in de verboden richting reed, geen rijbewijs of identiteitskaart op zak had en zonder geldige verzekeringsdocumenten op pad was. Tot slot kreeg iemand een bon omdat de keuring al vier maanden vervallen was. Er was ook iemand die lachgas gebruikt had. Die deed vrijwillig afstand van de gasfles.

10/12/2019

Wijkteam controleert in Deurne Zuid, Berchem en Borgerhout

Bij een controleactie door het wijkteam Junostraat in Deurne Zuid, Berchem en een gedeelte van Borgerhout werden in het afgelopen weekend 18 voertuigen geverbaliseerd. Ze stonden asociaal geparkeerd. Drie bestuurders werden tijdens de actie betrapt toen ze het rode licht negeerden of hun gordel niet om hadden. Twee bestuurders van wie hun voertuig een gebrekkige verlichting had, kregen een waarschuwing. Een keer zag de politie hoe een bestuurder aan het roken was in het bijzijn van kinderen. Er werd ook nog drugsbezit vastgesteld, een geseinde persoon werd opgemerkt en iemand achter wiens naam nog twee rijverboden van in totaal vier maanden stond, kreeg die betekend. Iemand die spuwde op de openbare weg kreeg een GAS-boete. Net zoals de eigenaar van een loslopende hond en iemand die afval op straat gooide.

10/12/2019

Straatdealer gearresteerd

Tijdens een actie tegen straatdealen in Deurne Noord controleerde het wijkondersteuningsteam van Oost zaterdag een man van 19 jaar. Hij hield zich verdacht op in de omgeving van de Frank Craeybeckxlaan. Tijdens het korte toezicht dat volgde, kon de politie vaststellen dat iemand drugs bij de verdachte kwam kopen. Toen de politie wilde overgaan tot controle zette de verdachte het op een lopen. Na een korte achtervolging werd hij ingerekend. Hij gedroeg zich weerspannig en wilde niet met het onderzoek meewerken. Uiteindelijk werden er acht dosissen cannabis, cash geld en twee mobiele telefoons op de man gevonden. Bij hem thuis werd een huiszoeking gedaan waar ook nog een grotere som geld, dat verstopt zat, gevonden werd. Tijdens de arrestatie raakten enkele collega's lichtgewond. De verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft hem aangehouden. De afnemer kreeg een onmiddellijke minnelijke schikking van 75 euro.

09/12/2019

Aardappelen, ajuinen en sigaretten

Samen met de mobiele eenheid heeft het wijkteam van Stuivenberg controles gedaan met het oog op de aanpak van sluikstort, parkeeroverlast, drugsgebruik ... Een patrouille in burger zagen hoe een man vanuit een aanhangwagen zakken met ajuinen en aardappelen verkocht. Hij had geen vergunning om die zaken op de openbare weg aan de man te brengen. Hij had zo'n 540 kilo aan groenten bij. Die werden in beslag genomen. De politie vroeg toestemming aan het parket om de etenswaren te kunnen schenken aan het Leger des Heils. Vandaag werden ze opgehaald. Wat later die dag werd iemand betrapt die sigaretten vanuit een bestelwagen verkocht. Ook hij had geen vergunning. 104 pakjes werden in beslag genomen. Zijn koopwaar werden overgemaakt aan de dienst Douane en Accijnzen voor vernietiging. Een verkoper van cannabis werd met 27 verkoop hoeveelheden betrapt. Hij werd gecontroleerd en gearresteerd. Bij hem thuis werden nog zaken gevonden die wijzen op drugshandel. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Eén bestuurder reed buiten de toegelaten uren met een rijbewijs van het model 36 maanden. Een dronken man werd naar het cellencomplex gebracht om zijn roes uit te slapen. Eén persoon werd betrapt toen hij afval op de openbare weg gooide. Een handelszaak aan de Van Kerckhovenstraat schond de regels rond het rookverbod. Een minderjarige werd betrapt op het gooien van klappers. Het overblijvende vuurwerk werd in beslag genomen. Hij werd naar zijn moeder gebracht.

09/12/2019

68 knallers op zak

Een patrouille van het wijkteam Stuivenberg hoorde afgelopen zaterdag verschillende knallen. De inspecteurs gingen op zoek naar de bron. Ze zagen hoe twee jongeren bommetjes gooiden, onder meer in de richting van huizen in de buurt. Gezien het lawaai dat ze veroorzaakten en het gevaar op beschadigingen werden de twee aangesproken. Maar dat was niet naar de zin van de kerels, en zij zetten het op een lopen. Na een achtervolging te voet kon één van de twee gevat worden. De 18-jarige werd naar het kantoor gebracht voor verder onderzoek. Hij had nog 68 bommetjes in verschillende vormen op zak. Ze werden in beslag genomen en ze zullen volgens de opgelegde voorschriften vernietigd worden.

09/12/2019

Geseinde gearresteerd tijdens verkeerscontrole

Zondag werd de aandacht van een patrouille van het verkeersondersteuningsteam West getrokken door een voertuig dat zich onaangepast over de Karel Rogierstraat begaf. De bestuurder gaf toe dat hij in de loop van de dag cannabis gerookt had. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken na een positieve speekseltest. In de Lange Nieuwstraat merkten ze een verdacht voertuig op. De bestuurder stond geseind omdat hij gevangen diende genomen te worden. Hij werd dus gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. Drie andere voertuigen werden geverbaliseerd omdat ze niet meer geldig gekeurd waren. Aan de antiekmarkt aan het Sint-Jansvliet werden ook nog negen foutparkeerders geverbaliseerd.

09/12/2019

Resultaten actie 'Pitstop'

Vrijdag heeft de politie samen met de diensten van de sociale zekerheid een gecoördineerde actie gehouden tegen allerhande overlast die malafide garages of eetgelegenheden veroorzaken. Zo werden er twee garages in Deurne Noord gecontroleerd op zwartwerk, afhandeling afvalstoffen, vergunningen ... In beide garages werd zwartwerk vastgesteld. In één van de zaken werd er een proces-verbaal opgesteld voor economische uitbuiting van werknemers en één voor het voorleggen van valse facturen. Twee personen werden betrapt op sluikstorten. Er werd telkens een GAS-boete opgesteld. Zes keer werd een GAS-pv een één onmiddellijke inning voor verkeersinbreuken opgesteld. 

08/12/2019

Controleactie na klachten

De wijkteams en het wijkondersteuningsteam van de regio Zuid hebben op vrijdag vanaf de namiddag tot middernacht een controleactie gehouden aan het Majoor Maelfaitplein en de omgeving van de draaiboom. Daar komen geregeld klachten rond overlast over binnen. Jongeren die ongepast gedrag vertoonden, werden hierover aangesproken. Verdachte voertuigen werden gecontroleerd en overtreders werden geverbaliseerd. Er werden 47 personen en 26 voertuigen gecontroleerd. Er werd één onmiddellijke minnelijke schikking voor drugs opgesteld, één persoon leefde zijn voorwaarden niet na, twee personen verbleven illegaal in het land en van één betrokkene werd een verboden wapen in beslag genomen. 24 keer werd een verkeersovertreding vastgesteld.

08/12/2019

Pagina's