Selectieprocedure | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

SelectieprocedurePrintvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

De selectieprocedure bestaat uit drie stappen: de inschrijving, de selectieproeven en de opleiding.

Hieronder lees je wat er van jou verwacht wordt en hoe je je hierop kan voorbereiden. Uiteraard zijn wij er om je hier verder in te begeleiden. Luister bijvoorbeeld eens naar de podcast over solliciteren als inspecteur. Onze moderator sprak met een collega van HRM en een pas aangeworven inspecteur. Nog extra vragen? Spreek eens af met iemand van ons promoteam.   

Opgelet! Vanaf 14 september 2021 wijzigt de procedure grondig. Je kan het nieuwe reglement vanaf dan raadplegen via jobpol.be

Stap 1: inschrijving

Om je in te schrijven moet je voldoen aan een aantal toelatingsvoorwaarden. Ga dus best even na of je aan alle criteria beantwoordt.

 

Stap 2: selectieproeven

Om na te gaan of je geschikt bent voor de job, word je getest door de dienst selectie & rekrutering van Politiezone Antwerpen. In totaal zijn er vier proeven: de cognitieve vaardigheidsproef en sportproef, het persoonlijkheidsonderzoek en de medische geschiktheidsproef.

Om je goed voor te bereiden op de proeven organiseert Politiezone Antwerpen voortrajecten. Je staat er dus niet alleen voor. Na je inschrijving nodigen we je, per proef, uit voor een voortraject. Je kiest zelf of je hierop wilt ingaan. Ook CVO Vitant biedt opleidingsmodules aan om je voor te bereiden op de selectie. Surf hiervoor naar de website van CVO Vitant.

Deel 1:

COGNITIEVE VAARDIGHEIDSPROEF

Wat testen we?

 • Jouw redeneervermogen, hoe je informatie verwerkt en met cijfers kunt omgaan. Dit doen we door middel van een abstracte en numerieke redeneertest en een test op efficiënt informatiegebruik.
 • Jouw kennis van de Nederlandse taal.

Wil je je voorbereiden? Via volgende links kan je je cognitieve vaardigheden online oefenen:

Extra oefeningen en tips voor deze proef krijg je tijdens het vrijblijvende voortraject.

 

SPORTPROEF

Deze proef bestaat uit twee delen.

Eerst leg je een functioneel parcours af dat bestaat uit een reeks van zes hindernissen. Het is de bedoeling dat je dit drie maal achter elkaar doet in een globale maximumtijd:

 • voor mannen 2.50 minuten (onder 40 jaar) of 3.10 minuten (boven 40 jaar)
 • voor vrouwen 3.20 minuten (onder 40 jaar) of 3.40 minuten (boven 40 jaar)
 • voor genderneutrale kandidaten: 3.20 minuten (onder 40 jaar) of 3.40 minuten (boven 40 jaar)

Daarna volgt een krachtproef bestaande uit enkele fysieke proeven, af te leggen in een maximumtijd van 1 minuut:

 • het duwen en trekken van een kar met een gewicht van 200 kilogram (heen-terug over een afstand van 10 meter)
 • het verplaatsen van een pop van 48 kilogram (heen-terug over een afstand van 5 meter)

Dat je de proef niet voor niets moet doen, demonstreren we in onderstaand filmpje. De hindernissen kom je wellicht later in je carrière nog wel eens tegen in de vorm van een 'echte' trap of muur.

 

 

Je kan ook het filmpje van de federale politie bekijken. Dat demonstreert het volledige verloop van de cognitieve vaardigheidsproef en de sportproef in detail.

Het sportparcours oefenen onder begeleiding van sportmonitoren? Dat kan door in te gaan op de uitnodiging voor het voortraject.

 

In het kader van de maatregelen COVID-19 wordt de sportproef aangepast vanaf 13 juli 2020 tot een niet nader bepaalde tijd.

Het eigenlijke functioneel parcours + de krachtproef is tijdelijk vervangen door de légertest waarbij je, over een afstand van 20 meter, over en weer loopt tussen twee lijnen.

Het geluidsfragment start met 2 minuten opwarming. Daarop volgt de eigenlijke test = 2 minuten + te behalen trap + seconden.

Een trap komt overeen met 1 minuut lopen. (Op de opwarming na)
De geluidsband start op trap 0 en dient als opwarming gedurende 2 minuten aan 8 km/u. Daarna start de eigenlijke test. Vervolgens gaat de snelheid met 0,5 km/u omhoog per minuut.

Tijdens het online voortraject krijg je meer tips van onze sportmonitoren.

Hieronder vind je de te behalen minimumcriteria.

Voor mannen: trap 6 (lopen tot trap 7) (onder 40 jaar) of trap 4 (lopen tot trap 5) + 45 seconden (boven 40jaar)

Voor vrouwen: trap 4 (lopen tot trap 5) +15 seconden (onder 40 jaar) of trap 3 (lopen tot trap 4) + 15 seconden (boven 40 jaar)

Voor genderneutrale kandidaten: trap 4 (lopen tot trap 5) +15 seconden (onder 40 jaar) of trap 3 (lopen tot trap 4) + 15 seconden (boven 40 jaar)

 

Deel 2:

PERSOONLIJKHEIDSPROEF

Deze proef duurt een halve dag en valt uiteen in vier luiken:

 • een biografische vragenlijst (op voorhand)
 • een competentie- en persoonlijkheidstest op de computer (op voorhand)
 • een situationele beoordelingstest op de computer (op voorhand)
 • een inventaris van de gedragstendensen op de computer (op voorhand)
 • een semigestructureerd interview

Een inspecteur moet beschikken over verschillende competenties. Tijdens deze proeven gaan we na hoe sterk je staat op vlak van onder meer klantgericht optreden, informatieverwerking, samenwerking, coping en het stuctureren van je werk. We peilen eveneens naar je motivatie en je moreel kompas.

Kun je wat extra tips en oefening gebruiken? Ga dan zeker in op de vrijblijvende uitnodiging voor het voortraject van de persoonlijkheidsproef.

 

Deel 3:

MEDISCHE GESCHIKTHEIDSPROEF

Tijdens het medisch onderzoek zal de arts je meten en wegen. Ook testen we je ogen en oren. Daarnaast onderzoeken we je bloed en je urine. Dit duurt ongeveer een halve dag.

Breng die dag zeker alle documenten mee uit je medisch dossier (ingrepen, aandoeningen …).

 

Deel 4:

MORALITEITS- & ANTECEDENTENONDERZOEK

Doorheen het selectieproces peilen onze moraliteitsonderzoekers of je van onberispelijk gedrag bent. Dit wil zeggen dat we nagaan of je gedrag wel in overeenstemming is (geweest) met de eisen van een job als politieman of -vrouw. Hierbij hoort ook een onderzoek naar je antecedenten en naar je omgeving.

 

Stap 3: sollicitatiegesprek

Nadat je geschikt bent bevonden op basis van de bovenstaande proeven, volgt er nog een sollicitatiegesprek. Hierin gaan we na of je er een goede match is tussen jou als laureaat en onze organisatie. 
Wil je je voorbereiden op dit gesprek? Ga dan in op het vrijblijvende voortraject.

 

Stap 4: opleiding

Geslaagd in alle selectieproeven? Dan start enige tijd later je opleiding. De betaalde opleiding duurt 12 maanden voor een inspecteur en 6 maanden voor agent.

Meer informatie over de opleiding tot inspecteur lees je op de website van Campus Vesta, het provinciaal opleidingscentrum voor politiepersoneel in Ranst.
Na de opleiding pas je al wat je hebt geleerd toe tijdens een intensieve praktijkstage van 6 maanden bij Politiezone Antwerpen. Tijdens deze stage verdien je reeds het salaris van inspecteur.

Het volledige selectiereglement van de federale politie zet nog eens alle stappen van de selectieprocedure voor inspecteur op een rijtje.

Opgelet! Heb je je ingeschreven vóór 14 september 2021, dan vind je het selectiereglement hier terug.