Nalatenschap en erfrechten | Lokale Politie Antwerpen

Current Size: 62.5%

Nalatenschap en erfrechtenPrintvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Wanneer ben je erfgenaam? Hoe ontdek je of er een testament is? Op welke manier kan je de nalatenschap aanvaarden of verwerpen?

Erfgenamen

De erfgenamen kunnen in het testament van de overledene opgenomen zijn. Werd er op voorhand niets bepaald, dan oordeelt de wet dat enkel bloedverwanten (in vaste volgorde) en de langstlevende echtgenoot erfrechten hebben.

Testament

Een testament kan in een kluis opgeborgen zijn of bij een notaris geregistreerd zijn. Of er een testament is en waar zich dat bevindt, kan je bij elke notaris of bij het Centraal Register voor Testamenten in Brussel navragen.

Centraal Register voor Testamenten
open op werkdagen van 9.30 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16.30 uur
tel. 02 505 08 47/48/49

Let op: aan een opzoeking zijn beperkte administratiekosten verbonden. Ken je de notaris van de overledene, dan is deze zoektocht niet nodig. Is het testament niet geregistreerd, dan moet diegene die het testament bezit zich melden bij een notaris.

Aanvaarding of verwerping van de nalatenschap

Je bent niet verplicht om een erfenis te aanvaarden. Had de overledene meer schulden dan bezittingen, dan erf je namelijk ook deze schulden. Een aanvaarding is altijd definitief. Stel je enkele maanden later vast dat er meer schulden dan baten zijn, dan kan je niet meer terug.

Ben je erfgenaam?

Dan kan je het volgende doen:

 • Je aanvaardt de erfenis.
  Dat kan uitdrukkelijk (met een akte of verklaring voor een notaris) of stilzwijgend.
 • Je aanvaardt onder ‘voorrecht van boedelbeschrijving’.
  Deze procedure start je binnen de drie maanden na het overlijden op via de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de gemeente waar de overledene woonde. Daarna krijg je nog veertig dagen de tijd om een beslissing te nemen. Aanvaard je uiteindelijk de erfenis, dan moet je wel erfenisrechten (successierechten) betalen.
 • Je verwerpt de nalatenschap.
  Je hoeft de schulden niet te betalen, maar je hebt ook geen recht op de bezittingen. De verwerping doe je ook bij de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Deze procedure is niet kosteloos. Je doet dit het best in overleg met iedereen die de nalatenschap verwerpt.

Opgelet!

Wees voorzichtig bij de handelingen die je voor rekening van de overledene doet:

 • alle vormen van betaling
 • de opzegging van een huurcontract
 • de betaling en/of opzegging van nutsvoorzieningen
 • de verdeling van persoonlijke bezittingen

Stel je één van deze handelingen, dan wordt er automatisch vanuit gegaan dat je de erfenis aanvaardt. Doe dit dus niet als je de nalatenschap wil verwerpen.