Had de overledene kinderen? | Lokale Politie Antwerpen

Current Size: 62.5%

Had de overledene kinderen?Printvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Wat moet je regelen als de overledene kinderen had?

Ouderlijke macht

Als één van beide ouders overlijdt, wordt de overlevende ouder automatisch voogd. Sterven beide ouders, dan zal de vrederechter een voogd aanstellen.

  • De voogd is de persoon die het meest geschikt is om de minderjarige kinderen op te voeden, hun goederen te beheren en hen te vertegenwoordigen bij rechtshandelingen. De voogd wordt bij voorkeur gekozen uit de naaste familie.
  • De vrederechter stelt ook een toeziende voogd aan. Deze houdt toezicht op de voogd bij de uitoefening van zijn of haar opdracht. Bij het niet-optreden in het belang van de minderjarige, informeert de toeziende voogd de vrederechter.

Naast de organisatie van de voogdij blijft de vrederechter controle houden over de voogdij.

Kinderbijslag

Neem contact op met het kinderbijslagfonds. Bij aangifte van het overlijden kan deze instantie eventueel het recht op wezenbijslag onderzoeken.