Lokale veiligheidsplannen | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Lokale veiligheidsplannenPrintvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

De stad Antwerpen legt haar prioriteiten op vlak van veiligheid vast in twee lokale veiligheidsplannen. Het zonaal veiligheidsplan zet de krijtlijnen uit voor de aanpak van lokale criminele en overlastfenomenen. In het verkeersveiligheidsplan komen de prioritaire verkeersthema's aan bod.

Zonaal veiligheidsplan

Het zonaal veiligheidsplan is het strategische beleidsplan van Politiezone Antwerpen. In dit plan leggen we vast wat onze globale doelstellingen zijn en welke problematieken we prioritair gaan aanpakken.

Lees meer ...

Verkeersveiligheidsplan

In het verkeersveiligheidsplan komen prioritaire verkeersthema’s en de situatie in Antwerpen aan bod.

Lees meer ...