Veelgestelde vragen | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Veelgestelde vragenPrintvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets
 1. Is de inzet van bodycams wettelijk geregeld?
 2. Moet een politiemedewerker de bodycam zichtbaar dragen?
 3. Wanneer mag een politiemedewerker een opname maken?
 4. Moet een politiemedewerker steeds geüniformeerd zijn wanneer hij een opname maakt?
 5. Hoe lang worden opnames bewaard?
 6. Kan een opname gewist worden door een politiemedewerker?
 7. Kan een burger aan een politiemedewerker vragen om een opname stop te zetten?
 8. Hoe kan ik als burger weten dat ik opgenomen word door een bodycam?
 9. Ik ben gefilmd door een bodycam: wat gebeurt er met deze beelden?
 10. Neemt een bodycam zowel geluid als beeld op?
 11. Mag ik zomaar gefilmd worden met een bodycam?
 12. Wordt er toezicht gehouden op het rechtmatig gebruik van bodycambeelden?
 13. Waarvoor gebruikt de politie de opnames?

1. Is de inzet van bodycams wettelijk geregeld?

De wetgeving laat politie toe om de bodycam in te zetten voor beeldopnames in omstandigheden die door de wet zijn bepaald. Artikel 25/3 van de wet op het politieambt voorziet dat de politiediensten in het kader van hun opdrachten op zichtbare wijze intelligente bewakingscamera’s kunnen gebruiken op het grondgebied van de zone.

2. Moet een politiemedewerker de bodycam zichtbaar dragen?

De bodycam wordt openlijk en duidelijk zichtbaar gedragen. De burger moet te allen tijde op de hoogte zijn dat hij gefilmd kan worden door de politie. Elke opname moet worden voorafgegaan door een mondelinge waarschuwing.

3. Wanneer mag een politiemedewerker een opname maken?

De politiemedewerker mag een opname maken als hij dit noodzakelijk acht. Bijvoorbeeld in geval van verbale agressie, fysieke weerspannigheid, mogelijkheid tot escalatie ...

4. Moet een politiemedewerker steeds geüniformeerd zijn wanneer hij een opname maakt?

De opname wordt steeds gemaakt door een geüniformeerd lid van het operationeel kader van de politie, of door een niet-geüniformeerd lid van het operationeel kader van de politie die drager is van de interventiearmband met interventienummer.   

5. Hoe lang worden opnames bewaard?

Opnames worden standaard 30 dagen bewaard. Indien een opname relevant is in een lopend onderzoek of wanneer deze kan worden gebruikt als bewijslast kan deze termijn verlengd worden tot maximaal 365 dagen. Wanneer een opname (op een externe drager) wordt neergelegd bij het parket in de context van een gerechtelijk dossier, wordt deze bewaard tot de gerechtelijke procedure wordt afgerond.

6. Kan een opname gewist worden door een politiemedewerker?

Een politiemedewerker heeft geen mogelijkheid of rechten om bodycamopnames te verwijderen. Een opname zal echter wel automatisch gewist worden na 30 dagen indien deze niet als relevant bestempeld werd in de context van lopend onderzoek of als bewijslast.

7. Kan een burger aan een politiemedewerker vragen om een opname stop te zetten?

De wetgeving laat politie toe om de bodycam in te zetten voor beeldopnames in omstandigheden die door de wet zijn bepaald. Hierdoor kan een burger niet vragen een opname stop te zetten.

8. Hoe kan ik als burger weten dat ik opgenomen word door een bodycam?

Een politiemedewerker geeft steeds een mondelinge waarschuwing alvorens een opname te starten. Bovendien geeft de bodycam een visuele indicatie van een opname aan de hand van een rood ledlampje.

9. Ik ben gefilmd door een bodycam: wat gebeurt er met deze beelden?

De beelden worden bewaard als ze relevant zijn in het kader van een lopend onderzoek of proces-verbaal. Niet-relevante beelden worden automatisch verwijderd 30 dagen na opname.

10. Neemt een bodycam zowel geluid als beeld op?

Ja.

11. Mag ik zomaar gefilmd worden met een bodycam?

De wetgeving laat de politie toe om de bodycam in te zetten voor beeldopname in omstandigheden door die de wet zijn bepaald. Artikel 25/3 van de wet op het politieambt voorziet dat de politiediensten in het kader van hun opdrachten op zichtbare wijze intelligente bewakingscamera’s kunnen gebruiken op het grondgebied van de zone. Omdat de wetgeving het toelaat om onder bepaalde voorwaarden de bodycam te gebruiken, kan je dit als burger niet weigeren. Wel moet de drager van de bodycam je hiervan mondeling op de hoogte brengen bij de start van de opname.

12. Wordt er toezicht gehouden op het rechtmatig gebruik van bodycambeelden?

Het gebruik van beelden kan enkel op rechtmatige wijze, in functie van opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie. Zowel de wet op het politieambt als de privacywetgeving vermelden hoe met beelden moet worden omgegaan. De voorziene controleorganen houden toezicht op het rechtmatig gebruik ervan.

13. Waarvoor gebruikt de politie de opnames?

De politie kan opnames gebruiken ter ondersteuning van klachtenafhandeling, ter aanvulling van vaststellingen in een proces-verbaal of ter verrijking van de briefings van de afdeling informatiegestuurde politiezorg (IGPZ).