Politie Antwerpen wil vertrouwen Antwerpse burger via partnerschappen versterken | Lokale Politie Antwerpen

Current Size: 62.5%

Politie Antwerpen wil vertrouwen Antwerpse burger via partnerschappen versterken Printvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

"Iedereen anders. Altijd van dienst." Met deze slagzin maakt Politie Antwerpen duidelijk dat het korps er is voor iedereen in de samenleving, zonder onderscheid. Een sterke vertrouwensband tussen de politie en de verschillende gemeenschappen in Antwerpen is essentieel in een leefbare en veilige stad met respect voor elkaar. Daarom onderneemt het korps initiatieven om dit vertrouwen verder te versterken. Een wens die trouwens door veel politiemensen wordt gedeeld.

Na een intense voorbereiding wordt deze winter nog het startschot gegeven van een traject om aan deze vertrouwensband verder te werken. Zo zit de politie binnenkort rond de tafel met een aantal interne en externe partners om te luisteren naar hun verhalen en behoeften.

Deze gesprekken dienen niet alleen om de bestaande dialoog met de partners te versterken of nieuwe dialogen met partners op te starten. De politie verwacht concrete input te krijgen over verbeterpunten. Ze wil ook in kaart te brengen welke toekomstige initiatieven de vertrouwensband kunnen aanhalen. Zo worden onder meer collega’s en partners bevraagd naar creatieve manieren om politie en kansengroepen dichter bij elkaar te brengen.

Kleinschalige initiatieven 

Op basis van het resultaat van deze gesprekken worden er vanaf midden 2018 verschillende kleinschalige initiatieven opgestart. Politie Antwerpen wil de voorstellen met de partners uitwerken en afstemmen op waar zij nood aanhebben. Dit kan gaan van presentaties of workshops door politiemedewerkers tot een buurtoverleg of groepsactiviteiten.

Vandaag start de rekrutering van gemotiveerde collega’s uit het Antwerpse korps om in te stappen in dit verhaal. Vanaf volgende week contacteert de dienst diversiteit een beperkt aantal Antwerpse partnerorganisaties die werken rond jeugd, culturele eigenheid en kansarmoede. Ze krijgen een uitnodiging voor een vertrouwelijk gesprek met een onafhankelijk extern onderzoeksbureau. In een latere fase zal het netwerk worden verbreed en betrekt de Antwerpse politie ook andere partners en organisaties bij de uitrol van het project.

De beleidscel diversiteit rekent op de expertise en input van haar collega’s en middenveldorganisaties om participatief tot wederzijds vertrouwen en respect te komen.

Gepubliceerd op:
01/12/2017
Categorie: