Operatie Nachtwacht blijft nut bewijzen | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Operatie Nachtwacht blijft nut bewijzen Printvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Zes maanden geleden startte Politiezone Antwerpen met Operatie Nachtwacht. De aanleiding was een reeks opeenvolgende incidenten in het drugsmilieu. Op 6 maand tijd controleerde de politie tijdens de operatie 14 418 personen. 187 personen zijn gerechtelijk of bestuurlijk gearresteerd en 233 personen die opgespoord dienden te worden, zijn aangetroffen. Verder zijn er aanzienlijke hoeveelheden wapens, drugs en voertuigen in beslag genomen.

Op 4 september 2020 ging Operatie Nachtwacht van start, een grootschalige en langdurige politieactie om de bevolking van de door drugsincidenten getroffen wijken gerust te stellen en de openbare orde te herstellen. Tijdens Operatie Nachtwacht kon de politie heel wat informatie verzamelen door controles en identificaties. Er werd gecoördineerd gereageerd op incidenten en zo konden mogelijke verdachten gevat worden. Operatie Nachtwacht was voel- en zichtbaar in de omgeving Deurne-Noord, Borgerhout, Antwerpen-Noord en het havengebied. 

Resultaten na zes maanden actie

Operatie Nachtwacht is een samenwerking tussen verschillende diensten van Politiezone Antwerpen. Een groot aandeel in de ingezette ploegen kwam van de mobiele eenheid en de regiopolitie. Maar ook de verkeerspolitie controleerde in het havengebied. PZ Antwerpen leverde ook bijstand aan patrouilles van de federale havenpolitie en werkte samen met de douane. 

  • In totaal controleerde de politie 14 418 personen en 12 629 voertuigen. 224 panden kregen bijzondere aandacht; 
  • De intensieve controles leidden tot het aantreffen van 233 geseinde personen, 77 gerechtelijke en 110 bestuurlijke arrestaties;
  • Twee panden zijn op basis van drugsfeiten verzegeld;
  • Tijdens de actie zijn 35 voertuigen (waarvan 29 gerechtelijk), 25 wapens en iets meer dan 55 000 euro in beslag genomen;
  • De politie vond ook heel wat drugs, waaronder 618 xtc-pillen en 6 700 gram cannabis;
  • Er werden 724 processen-verbaal opgesteld voor gerechtelijke feiten en heel wat informatie verzameld voor beeldvorming.

Nog niet ten einde

Ondanks de bekendheid en de zichtbaarheid van de actie blijft de politie drugsgerelateerde vaststellingen doen, die rechtstreeks verbonden zijn aan het doel van de operatie. Dat betekent dat de actie nog niet ten einde is. Burgemeester Bart De Wever: “We gingen er van uit dat de nachtklok de voorbije maanden een impact zou hebben op Operatie Nachtwacht, maar we stellen vast dat de resultaten toonaangevend zijn. Met bijna 200 arrestaties en aanzienlijke inbeslagnames bewijst Operatie Nachtwacht dat aanhoudende, brede acties noodzakelijk en nuttig zijn om het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid van onze wijken te versterken. Daarom heb ik Operatie Nachtwacht verder verlengd tot half april om een duidelijk lik-op-stukbeleid te voeren en drugsoverlast te bestrijden.”

Markante vaststellingen

Politiezone Antwerpen blijft erg actief aanwezig zoals onder meer onderstaande markante vaststellingen van de laatste maanden aantonen.

Negeren avondklok met drugs op zak
Op 28 december om 3.40 uur kreeg een ploeg onze actie de opdracht zich te begeven naar het kruispunt  Noorderlaan met de Spitsenstraat te 2030 Antwerpen voor bijstand aan collega’s van de douane bij het uitvoeren van een controle van een Nederlands voertuig met 2 inzittenden. Beide inzittenden konden geen geloofwaardige of  geldige verklaring geven voor hun aanwezigheid op het nachtelijke uur. Zij overtraden dus de opgelegde avondklok in het kader van de COVID-19-maatregelen. Beiden kregen hiervoor een minnelijke schikking overhandigd. Tijdens de controle vond de douane een kleine hoeveelheid drugs. De bestuurder legde een positieve drugstest af en zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. 

Negeren avondklok met drugs op zak
De politie zette op 17 januari 2021 een wagen aan de kant met twee inzittenden. Het ging om een Nederlands voertuig en gezien de geldende regelgeving rond COVID-19 werd de wagen gecontroleerd.  Bij het doorzoeken vond de politie onder meer 15 vuurwerkstaven van het type cobra 6. Het vuurwerk is in beslag genomen.

COVID-19-veelpleger met lachgas
Omstreeks 1.50 uur,  tijdens de nachtklok, controleerden inspecteurs op 30 januari in Borgerhout een man die net uit zijn voertuig was gestapt. De man bleek een COVID-19-veelpleger te zijn en werd bestuurlijk gearresteerd. Bij de doorzoeking van zijn voertuig vonden de inspecteurs nog een fles lachgas. 

Drugs aan boord
Kort voor middernacht merkte een eenheid van de actie  op 2 februari een voertuig op met defect voorlicht, rijdend op de Ekersesteenweg. De inspecteurs gingen over tot interceptie en controle van het voertuig. Het keuringsbewijs dat werd voorgelegd door de bestuurder bleek verlopen te zijn. Tevens stelde men bij de bestuurder  een vermoeide en wazige blik vast. De inspecteurs namen een positieve speekseltest af. Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Tijdens de doorzoeking van het voertuig werd ook nog een beperkte hoeveelheid cannabis aangetroffen en in beslag genomen. 

 

 

Gepubliceerd op:
04/03/2021
Categorie: